Komínová tvárnice jednoprůduchová

 
 

Komínová tvárnice jednoprůduchová pro stavbu jednoprůduchového komína. Vyrobená z lehkého Liaporbetonu, pro průměr komínového průduchu 140, 160, 180 a 200 mm.

Dostupnost Skladem
Cena 265 Kč včetně DPH
219 Kč    
Kód produktu KT1020
Kategorie Komínové tvárnice
 

Komínová tvárnice tvoří vnější plášť komínu a tím jeho základní nosnou konstrukci.

Logo KOMSYKO žirafa šipka

Parametry:

• kód: KT1020

• hmotnost: 29,50 kg

• rozměr: 395x395 mm

• výška: 333 mm - spotřeba 3 ks / bm

• průměr otvoru pro komínový průduch: 300 mm

• materiál: Liaporbeton - vibrolisovaný lehký beton z keramického kameniva LIAPOR®

Technické parametry dle EN 12446:2011:

certifikát č. 1020 - CPR - 030051303

• zatřídění dle EN 12446:2011: T600 (N) G50 Mn

• tepelný odpor: 0,07 m2K/W

• nejvyšší konstrukční výška: ≤ 50 m

• pevnost v tlaku: > 5 MPa

• pevnost v tahu za ohybu (výška nad posledním ukotvením): ≤ 1,8 m

• mrazuvzdornost: 25 cyklů

Balení:

Tvárnice jsou dodávány volně, případně jsou baleny na EUR paletě v požadovaném počtu a zajištěny vázací páskou a fixační fólií.

 

Popis:

Komínová tvárnice jednoprůduchová KT1020 je určená ke stavbě jednoprůduchových komínů komínového systému KOMSYKO® UNI s průměrem průduchu 140, 160, 180 a 200 mm. Použití jediného typu tvárnic pro celý rozsah průměrů zjednodušuje objednávku a vylučuje riziko záměny.

Montáž: (ke stažení v PDF v záložce SOUBORY)

Nářadí a vybavení k montáži: zednické náčiní, vodováha, plastové vyrovnávací klínky, pastelka či tesařská tužka, metr, ocelový úhelník, široký plochý sekáč + kladivo, úhlová bruska pr. 230 mm a 125 mm + diamantové kotouče pro suchý řez keramického materiálu – postačí i hobby kvalita, vrtačka (bez příklepu) + vrták do betonu pr. 6 mm, ochranné pracovní pomůcky – respirátor, pracovní rukavice, ochrana zraku.

Při montáži postupujte dle Montážního návodu. Montáž komínových tvárnic spočívá ve dvou krocích. Prvním krokem je rozměření a vyřezání potřebných otvorů do tvárnic, případně jiné rozměrové úpravy tvárnic prováděné řezem. Druhým krokem je pak vlastní zdění komínového tělesa z již předpřipravených komínových tvárnic.

Do komínových tvárnic je před zahájením zednických prací nutno vyřezat potřebné otvory, případně jinak upravit jejich rozměry řezem. Rozměření otvorů je popsáno v dílčím Montážním návodu na založení komína. Především tvárnice ve kterých budete provádět řezy by neměly být mokré. Komínové tvárnice je proto třeba před zahájením montáže ponechat v chráněném prostředí oschnout. POZOR: Při montáži je nutné osazovat tvárnice vrchní stranou nahoru, při otočení dojde z důvodu mírné konicity otvoru v tvárnici (z výrobních důvodů) k výraznému znesnadnění vkládání komínových izolací do tvárnice - izolace by byla vkládána proti průběhu kónusu. Před započetím práce si proto zkontrolujte správnou orientaci tvárnic. Na komínovou tvárnici si narýsujte potřebné rysky řezu. Kreslete podle ocelového úhelníku, dodržujte potřebnou přesnost. Dbejte o rovnoběžnost řezu s hranami tvárnice a kolmost stran řezu vůči sobě. Otvory je nutno vždy vyřezávat tak, aby svislá osa otvoru byla v svislé ose daného komínového průduchu. Pokud prochází otvor v komínových tvárnicích přes dvě komínové tvárnice, je nutno ve výškovém rozměru tohoto otvoru zohlednit tloušťku ložné spáry mezi tvárnicemi cca 5 mm a řezat výšku otvoru o těchto cca 5 mm nižší. Ke kreslení je nejvhodnější použít pastelku světlé barvy (žlutá), vhodný je typ pastelek Progresso. Lze použít i tesařskou tužku, ale je na šedém povrchu tvárnic hůře vidět, což je dosti limitující při řezání diamantovým kotoučem. Na pastelce či tužce je třeba velmi často obnovovat hrot, který drsný povrch tvárnice rychle ničí. Mějte proto nástroj na ořezání – ořezávátko či vhodný nůž.

Orýsovanou tvárnici umístěte na volné prostoranství z důvodu velké prašnosti tohoto úkonu, na pevný podklad, do vhodné výšky. Řezaná tvárnice musí být stabilní, bez rizika možného pohybu. Při řezání používejte ochranné pomůcky – pracovní rukavice, respirátor proti prachu s obsahem křemičitanů, ochranu očí, vhodné je mít i ochranu uší. Vzhledem k potřebné hloubce řezů je nutné použít úhlovou brusku s průměrem kotouče 230 mm. Doporučujeme však používat i menší úhlovou brusku o průměru kotouče 125 mm, s kterou se daleko snáze manipuluje

Pokud ji máte k dispozici, je vhodné řez zahájit úhlovou bruskou o průměru kotouče 125 mm, nejlépe s elektronickou regulací otáček a k práci použít otáčky cca 1/3-1/2 maximálních. Značně tím omezíte riziko úrazu i poškození kotouče. Řežte za sucha diamantovým řezným kotoučem potřebného typu. Při práci na kotouč zásadně netlačte silou, stačí kontakt vlastní vahou úhlové brusky. Nejprve si opatrně lehkým řezem vyznačte všechny potřebné rysky řezů a následně si případně ještě překontrolujte správné vyměření. V koutech řezů odvrtejte vrtačkou bez příklepu s vrtákem do betonu o průměru 6 mm několik otvorů vedle sebe. V řezání pokračujte opakovaným postupným prohlubováním řezaných drážek v celém rozsahu potřebných řezů, dokud neprovedete proříznutí drážek na celou hloubku řezu, kterou umožňuje konstrukce brusky a průměr použitého kotouče. Řežte kolmo na řezanou plochu a zabraňte vzpříčení řezného kotouče v řezu – jak pevným vedením nástroje, tak stabilním uložením řezaného materiálu! Při nedodržení těchto zásad hrozí nebezpečí úrazu. K proříznutí celé tloušťky stěny tvárnice je nutné následně pokračovat v práci s velkou úhlovou bruskou s průměrem diamantového kotouče 230 mm. Tento kotouč bývá širší než u průměru 125 mm, proto citlivě prořízněte již zhotovené řezy a následně pokračujte v plném proříznutí materiálu. Pokud není možné materiál tvárnice v koutech dostatečně proříznout, je vhodné provést ještě dva uhlopříčné řezy otvorem. Materiál z otvoru poté opatrně vyklepněte kladívkem či vylamte plochým sekáčem a otvor začistěte diamantovým kotoučem. Podle prostorových možností v místě řezu použijte k práci větší či menší úhlovou brusku. Pokud jej vlastníte, či máte možnost si zapůjčit, tak k případné úpravě tvaru a zabroušení nepřesnosti řezů je ideální využít hrncový diamantový brusný kotouč o průměru 125 mm. POZOR: Při prořezávání v celé délce stěny je třeba spolupráce druhé osoby, která podrží oddělovaný materiál v okamžiku dokončování řezu, aby náhle uvolněný materiál nezablokoval kotouč v řezu. Po provedení všech řezů důkladně očistěte tvárnici od prachu, ideálně ofoukáním stlačeným vzduchem. Před zahájením zdění proveďte kontrolu správnosti vyřezaných otvorů. Stejným způsobem se provede i případné seříznutí komínové tvárnice na výšku.

Až po vyřezání všech potřebných otvorů se provádí montáž komína. Montáž spočívá ve zdění pláště komína z komínových tvárnic a zároveň v jejich vystrojení komínovou izolací a šamotovými komínovými vložkami. Zdění tvárnic je prováděno systémovou zdící maltou KOMSYKO® na zdění tvárnic. Tato malta slouží i pro zalití vložené armovací výztuže. Zdí se klasickým zednickým postupem, je proto nutné mít základní řemeslnou dovednost se stavebními pracemi. Při zdění je nutno dodržet obecně platné zásady stavebních prací - zdění neprovádět za mrazu, za příliš vysoké teploty, je nutné udržet čistotu spojovaných ploch, zajistit plné promaltování ložné spáry a pod. POZOR: Kanálky systému zadního odvětrání musí zůstat volné, nesmí dojít k jejich zneprůchodnění zaplněním zdící maltou. Komínové tvárnice se zdí na ložnou spáru tlustou pouze cca 5 mm, zdící malta proto musí mít odpovídající konzistenci. Po osazení každé komínové tvárnice do maltového lože zkontrolujte vždy vodováhou její správnou polohu v obou směrech a případně ji vyrovnejte do roviny. Průběžně kontrolujte svislost zděného komínového tělesa. Při každém přerušení stavebních prací je nutné provizorní zakrytí rozestavěné komínové konstrukce proti působení vodních srážek, jinak hrozí její poškození.

Ve zdění komína pokračujte do dosažení potřebné výšky, buď až po jeho ukončení nad střechou, nebo do místa průchodu komína střešní konstrukcí, odkud pokračujte ve zdění nadstřešní části z komínových prstenců DEKOR. V tomto případě proveďte případné zkrácení poslední osazované tvárnice na potřebnou výšku, aby přechod z komínových tvárnic na komínové prstence DEKOR byl plně skryt ve střešní konstrukci a pod komínovým oplechováním. Po dosažení konečné výšky komínového tělesa jej ukončete osazením komínové krycí desky.

Závěrečnou povrchovou úpravu komínových tvárnic omítnutím proveďte až po řádném vytvrdnutí a vyschnutí zdící malty a na suché komínové tvárnice. Tvárnice nesmí být vlhké z výrobního procesu, skladování nebo od deště během výstavby, jinak hrozí tvorba trhlin a barevných map v omítkovém systému. V interiérové části použijte stejný omítkový systém jako na ostatní interiérové zděné konstrukce, je vhodné aplikovat do podkladní omítkové vrstvy výztužnou skleněnou síťovinu – perlinku. Na nadstřešní část použijte omítkový systém používaný v systémech dodatečného zateplení ETICS, tj. vrstvu lepidla s aplikovanou výztužnou perlinkou a následně vrchní omítkovinu. Při výběru omítkového systému zohledněte mimořádnou expozici nadstřešní části komína vlivům počasí a zvolte proto kvalitní omítkový systém s co nejvyšší odolností. Zpracování a aplikaci omítkových systémů proveďte vždy dle technologického postupu dodavatele omítkového systému.

Skladování:

Při dlouhodobém skladování je třeba tvárnice chránit před deštěm, případně je nechat před zabudováním vyschnout. Tvárnice je třeba na stavbě ochránit před znečištěním.

 
Hmotnost 29.5 kg
Počet průduchů (?) Jeden
Rozměr (?) 395 * 395 * 333
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.