Armovací výztužná sada M8 pozink

 
 

Sada závitové tyče M8, spojovací matice M8 a matice M8. Určená pro průběžné vyztužení komínového pláště vyzděného z komínových tvárnic a komínových nadstřešních prstenců DEKOR.

Dostupnost Skladem
Cena 41 Kč včetně DPH
34 Kč    
Kód produktu AVS-ZN
Kategorie Komínové tvárnice
 

Armovací výztužná sada slouží jako konstrukční výztuž komínového pláště vystavěného z komínových tvárnic a komínových prstenců DEKOR.

Logo KOMSYKO žirafa šipka

Parametry:

• kód: AVS-ZN

• hmotnost: 0,35 kg

• průměr: 8 mm

• délka: 1.000 mm - spotřeba 4 ks/ bm komína

• materiál: pozinkovaná závitová tyč M8

Balení - dodáváno jako sada, bez obalu:

• 1 ks - závitová tyč M8 DIN 976, pozink, třída pevnosti 4.8, l = 1 000 mm

• 1 ks - matice M8 přesná šestihranná DIN 934, pozink, třída pevnosti 8

• 1 ks - matice M8 prodlužovací šestihranná DIN 6334, pozink, třída pevnosti 5

 

Popis:

Armovací výztuž je dodávána v množství dle požadavku, v základním složení sady 1 ks metrová závitová tyč + 1 ks matice + 1 ks prodlužovací matice, vše s povrchovou úpravou pozinkováním.

Pomocí prodlužovacích matic lze výztuž snadno pospojovat do souvislého výztužného prutu na celou požadovanou výšku vyztužení. Na 1 m vyztužené výšky komína jsou potřeba 4 ks výztužné sady. Výztuž komína je volitelným doplňkem, její užití však doporučujeme, neboť zásadně zlepší pevnost komínového tělesa. Případnou nutnost použití je třeba konzultovat se statikem na základě místních podmínek a parametrů konkrétní stavby. Záleží na volné výšce mezi stropy, nadstřešní výšce, na předpokládaném zatížení nadstřešní části působením větru, je třeba zohlednit i možnost případného skluzu sněhu po střešní krytině atd. Vyztužení může být provedeno buď v celé výšce komínového tělesa, nebo pouze v nadstřešní části, vždy však spojitě a ve stejné délce ve všech čtyřech rozích komínového tělesa. V případě vyztužení v nadstřešní části komína je bezpodmínečně nutné dodržet zásadu, že v podstřešní části musí být provedeno vyztužení minimálně ve stejné délce jako v nadstřešní části a výztuž musí spojitě procházet přes oblast průchodu komína střešní konstrukcí. POZOR: Vyztužit pouze nadstřešní část nemá z hlediska pevnosti žádný význam, k největšímu namáhání konstrukce komína dochází právě v místě průchodu komínového tělesa střešní konstrukcí!

Montáž: (ke stažení v PDF v záložce SOUBORY)

Nářadí a vybavení k montáži: otevřený klíč č. 13 – 2 kusy, úhlová bruska + řezací kotouč na kov, metr, zednické nářadí – menší zednická lžíce, drát (např. Roxor) pr. cca 5 mm, dlouhý cca 1,2 m

Při montáži postupujte dle Montážního návodu. Výztuž je vkládána do příslušných otvorů pro výztuž v rozích komínových tvárnic nebo komínových prstenců DEKOR. Po vložení je v otvorech zalita systémovou zdící maltou na komínové tvárnice KOMSYKO®.

Před montáží proveďte přípravu závitových tyčí. Na jeden z konců závitové tyče natočte cca 3 cm od konce matici. Do prodlužovací matice natočte na doraz šroub M8 dlouhý 12 mm. Prodlužovací matici nyní natočte na závitovou tyč na doraz jak šroub v ní dovolí a matici na závitové tyči vytočte zpět proti prodlužovací matici a pevně dotáhněte dvěma klíči č. 13 matice proti sobě. Následně z prodlužovací matice vyšroubujte distanční šroub M8/12 mm a použijte jej k montáži další tyče. Takto připravte na jednom konci všechny tyče, je tím zajištěna správná poloha závitové tyče v ½ prodlužovací matice.

Výztuž se vkládá průběžně během výstavby komína. Výztuž je možné začít vkládat až po vyzdění tří (u tvárnic typu KT1520 a KT2520 čtyř) vrstev komínových tvárnic, včetně kompletace komínové izolace a komínových vložek. Během zdění těchto prvních vrstev je třeba pouze dbát, aby nebyly otvory pro vložení výztuže ucpány zdící maltou. Při maltování ložné spáry je proto vhodné otvory ochránit nějakou provizorní ucpávkou, kterou před osazením tvárnice opět odstraňte. Výztuž je ovšem třeba vložit bezprostředně po vyzdění těchto 3 (4) vrstev kompletního komína. Výztuž vsuňte do otvoru v rohu tvárnice a zasuňte tak hluboko, aby konec s prodlužovací matkou zůstal cca 8 cm nad úrovní tvárnice. Nyní zalijte výztuže v tvárnici. Malé množství již rozmíchané zdící malty KOMSYKO®, použité k vyzdění tvárnic, např. ve fance opatrně přiřeďte vodou na konzistenci potřebnou k zalití do otvoru a pomocí menší zednické lžíce postupně vpravte do otvoru. Zdící malta se nesmí dostat do kanálků zadního odvětrání! S výztuží zároveň mírně pohybujte do stran i svisle, je možné si i vypomoci delším drátem, kterým maltu zalitou v otvoru propichujte, aby byl celý otvor s výztuží plně zalit maltou. V následujícím kroku zašroubujte do vystupujících prodlužovacích matic další výztuž, namaltujte ložnou spáru na horní ploše tvárnice a na výztuž navlečte komínovou tvárnici další vrstvy a usaďte ji do maltového lože. K osazení tvárnice je třeba spolupráce dvou lidí, neboť je nutné ohlídat navlečení tvárnice na všechny čtyři pruty výztuže. Proveďte zalití výztuže v otvorech, osaďte komínovou izolační rohož + komínovou vložku a namaltujte ložnou spáru na horní ploše tvárnice a pokračujte ve zdění.

Pokud se dostanete do situace, že výška výztuže vystupující nad již vyzděnou částí komína nedovoluje navlečení tvárnice další vrstvy na výztuž (nízké lešení, práce nad střechou atd.), je možný i tento postup: Výztuž nenapojujte. Namaltujte ložnou spáru a usaďte na ni komínovou tvárnici. Výztuž spusťte do otvoru a našroubujte ji do prodlužovací matice, která je skrytá v otvoru. Je třeba sice trpělivosti a šikovnosti, ale v některých případech je tento způsob vhodnější. Lze i tyč výztuže zkrátit o 1/3 a pak při tomto postupu má přečnívající výztuž v dalším stavebním kroku délku pouze o něco vyšší než výška tvárnice. I další tvárnici je tak již možné na kratší přesah výztuže ve většině případů snadno navléci. Závitovou tyč v případě potřeby zkraťte řezem úhlovou bruskou s nasazeným rozbrušovacím kotoučem na řez oceli. V místě řezu očistěte otřepy po řezu zabroušením a proveďte zkoušku s maticí, zda je závit nepoškozený. Osazování výztuže do komínových prstenců DEKOR je prováděno stejným stavebním postupem. Prstence DEKOR se ovšem lepí na lepidlo FLEX, ale zalití výztuže je přesto vhodnější stále provádět zdící maltou KOMSYKO®, která má pro zalití vhodnější konzistenci. U komínových prstenců DEKOR je nutno zajistit dokonalé zalití výztuže – tedy zcela vyplnit otvory pro výztuž maltou. Armovací výztuž ukončete cca 5 cm pod úrovní horní plochy poslední komínové tvárnice či komínového prstence DEKOR a otvor pro výztuž vyplňte do roviny s horní plochou zálivkovou maltou.

Skladování:

Na skladování nejsou kladeny zvláštní nároky, pouze je třeba zabránit znečištění a poškození - zohýbání výztuže.

 
Hmotnost 0.35 kg
Počet průduchů (?) Jeden, Dva, Jeden + v. šachta, Dva + v. šachta
Rozměr (?) 8 průměr * 1.000
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.