Komínové tvárnice - popis kategorie zboží

Komínové tvárnice jednoprůduchové

Komínový systém KOMSYKO® je třísložkový systémový komín. To označuje, že je tvořen třemi vrstvami s různou funkcí. Vnější vrstva - takzvaný komínový plášť - je základní nosnou konstrukcí komínového tělesa. Jeho hlavním úkolem je zajistit jednak mechanickou tuhost komína a dále i odolnost komínového tělesa vůči vnějším podmínkám, především povětrnostním vlivům v nadstřešní části. U komínového systému KOMSYKO® je komínový plášť vystavěn z komínových tvárnic, případně, v nadstřešní části, z komínových prstenců DEKOR. Vnitřní vrstva komínového systému je tvořena šamotovými komínovými vložkami a na střední mezivrstvu s tepelně-izolační funkcí je použita komínová izolace z minerální vlny.

Komínové tvárnice jsou vyrobeny z Liaporbetonu - vibrolisovaného betonu z lehkého keramického kameniva LIAPOR® - tento materiál je znám i pod názvem keramzit. Liaporbeton spojuje výhody betonu - pevnost, mrazuvzdornost a odolnost vůči vlhkosti, výhody vysoce vypálené keramiky (teplota výpalu více než 1.150 °C) - žáruvzdornost, nenasákavost a minimální kapilární vzlínavost a výhody lehkého tepelně-izolačního materiálu - vysoký tepelný odpor a nízkou hmotnost. Komínové těleso z Liaporbetonových komínových tvárnic proto není nutné dodatečně zateplovat. Certifikovaná mrazuvzdornost komínových tvárnic umožňuje bezproblémové použití tvárnic i v nadstřešní části komínu. Větší rozměry tvárnic a síla stěn zajišťují maximální statickou pevnost komínového tělesa. Certifikovaná maximální přípustná výška komínového tělesa je 50 m – a to i po provedení otvorů v komínovém plášti pro komínová dvířka a pro komínový sopouch! Také umožňují větší volnou výšku mezi podlažími i větší výšku nadstřešní části. Výstavba z prstencových komínových tvárnic je, díky absenci styčné spáry, rychlejší a výsledná pevnost komínového tělesa je vyšší, než když jsou ke stavbě komína využívány zdící prvky se svislou styčnou spárou.

Liaporbeton je, díky svým vlastnostem, nejvhodnější materiál pro komínový plášť. Jeho odolnost vůči povětrnostním vlivům je několikanásobně větší než odolnost jiných používaných materiálů, jako je například pálená cihla či pórobeton. Při zkouškách nedošlo ani po několikaleté expozici povětrnostním vlivům, bez jakékoliv ochrany proti jejich působení, k žádné zjevné degradaci materiálu. Zkouška nyní trvá již více než 15 let! Zkušební tvárnice jsou přitom po celou dobu vystaveny plnému působení srážek, vysychání a mrazu, bez ochrany proti zemní vlhkosti. Díky drsnému povrchu a malé nasákavosti materiálu tvárnic je rovněž vynikající i přilnutí omítkových systémů. Omítka je na Liaporbetonu lépe ukotvena než např. na lehčené pálené cihle, z omítky není nadměrně odebírána záměsová voda, nedochází k vzniku výsušných trhlinek při zrání omítky. Komínový systém KOMSYKO®, s komínovými tvárnicemi z lehkého betonu s Liaporem, proto může být použit k instalaci v budově postavené v jakéhokoliv konstrukčním systému, ať už na bázi pálené cihly "THERM", z pórobetonu, silikátu či různých sendvičových konstrukcí, neboť je se všemito materiály plně kompatibilní a v mnoha parametrech, důležitých pro komínový plášť, je i překonává - je tedy lepší volbou pro materiál komínového pláště než materiál použitý pro ostatní konstrukce budovy.

Komínové tvárnice mají v kruhovém otvoru pro komínový průduch čtyři vybrání - jsou to vzduchové kanálky pro systém zadního odvětrání tepelné izolace. Průchod vzduchu kanálky udržuje tepelně-izolační vrstvu suchou a plně funkční. V rozích tvárnic jsou otvory pro vložení a zalití armovací kovové výztuže.

 

 

Tlačítko - vrátit se na kategorii

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.