Komínová šamotová vložka 160 mm sopouch šikmý

 
 

Šamotová komínová vložka pro připojení kouřovodu do komínového průduchu. Komínová odbočka na krb šikmá, průměr 160 mm, komínová tvarovka T-kus 45°. Certifikace A1N1 + B4P1 WA dle EN 1457.

Dostupnost Skladem
Cena 1 632 Kč včetně DPH
1 349 Kč    
Kód produktu KVBS160
Kategorie Komínové šamotové vložky
 

Šamotová komínová vložka - komínový sopouch šikmý, typ KVBS slouží pro připojení kouřovodu do komínového průduchu. Komínová odbočka šikmá - komínová tvarovka T-kus 45° je určená standardně pro šikmé připojení kouřovodu od krbů a krbových vložek, proto se někdy nazývá i krbová odbočka.

Logo KOMSYKO žirafa šipka

Parametry:

• kód: KVBS160

• hmotnost: 15,70 kg

• průměr komínového průduchu (DN): 160 mm

• výška: 658 mm

• síla stěny: 15 mm

• vnější průměr: 190 mm

• průměr otvoru zaústění sopouchu(DN): 160 mm

• síla stěny hrdla sopouchu: 17,5 mm

• vnější rozměr sopouchu (elipsa): 195x277 mm

• provedení: kruhový průřez, spoj pero/drážka

• materiál: šamot W3

Technické parametry dle EN 1457-1,2: 2012:

certifikát číslo: 0780-CPD-111068

• výrobce: Wolfshöher Tonwerke GmbH

• zatřídění dle EN 1457–1: 2012: A1N1 i/į

• zatřídění dle EN 1457–2: 2012: B4P1 i/į WA

• plynotěsnost po vyhoření sazí: < 2 l/sm2

• plynotěsnost T400 (přetlak): < 0,006 l/sm2

• střední drsnost: 0,0015 m

• tepelný odpor: 0,05 m2K/W

• odolnost proti vyhoření sazí: G

• pevnost v tlaku: > 50 MPa

• nasákavost: < 3,5 %

• odolnost proti kyselinám: < 2 %

• mrazuvzdornost: vyhovuje

• odolnost proti oděru: < 0,03 kg/m2

• rychlost difuze vodních par: < 2 g/hm2

Balení:

Komínové vložky jsou dodávány volně, případně jsou baleny na EUR paletě v požadovaném počtu a zajištěny vázací páskou a fixační fólií.

 

Popis:

Keramická komínová vložka - komínový sopouch šikmý, kruhového průřezu, s perem a drážkou je komínovým dílem komínového systému KOMSYKO® UNI. Na vnitřní ploše vložky sopouchu KVBS je nad otvorem hrdla sopouchu oblouková kondenzátní drážka, která zajišťuje, že případný kondenzát stéká mimo otvor. Šikmé připojení kouřovodu je standardním řešením u krbů a krbových vložek, následná instalace kouřovodu je snadná za použití vsuvky kouřovodu. Přínosem tohoto připojení je menší tlaková ztráta = menší ztráta komínového tahu, neboť změna směru proudění kouřových plynů je pozvolná. To lze s výhodou využít, pokud je potřeba minimalizovat tlakové ztráty - buď u tepelných spotřebičů s odtahovým ventilátorem (zplyňovací kotle, automatické kotle na pevná paliva nebo automatická kamna na peletky), nebo v případech, kdy je pro získání potřebného komínového tahu limitována účinná výška komína. To je dosti častý případ komínů v jednopodlažních domech typu bungalov, pokud nechceme, aby komín neúměrně přesahoval přes střechu. Je třeba ovšem varovat, že připojení kouřovodu kotle či krbových kamen do šikmého sopouchu 45°, pokud má být provedeno funkčně i esteticky, je daleko náročnější na montáž než zapojení odkouření do kolmého sopouchu! To je i hlavním důvodem, proč se nepoužívá příliš často. Případné připojení kouřovodu těchto spotřebičů do šikmého sopouchu je třeba předem dobře naplánovat a prostorově navrhnout a následně precisně řemeslně provést. Provedení kouřovodu usnadňují stavitelná kolena, přesto je nutné více zohlednit polohu spotřebiče vůči hrdlu sopouchu s ohledem na vedení kouřovodu než v případě kolmého sopouchu.

Komínový sopouch šikmý KVBS je dodáván v provedení s krátkým řezem - to znamená, že šikmé vyústění hrdla sopouchu je seříznuto rovnoběžně s osou vložky. Výhody krátkého provedení hrdla sopouchu, oproti běžně dodávanému provedení s dlouhým řezem, kdy hrdlo sopouchu přesahuje z komínové konstrukce, jsou následující:

-Montáž sopouchu je daleko snažší, nehrozí jeho převážení a vyklopení z komínové konstrukce během stavby.

-Krátké hrdlo sopouchu je odolnější proti vylomení.

-Krátké hrdlo sopouchu je zcela ukryto v komínovém tělese, takže jej lze využít i pro připojení klasických tepelných spotřebičů, kde připojení, na rozdíl od krbů a krbových vložek, není skryto krbovou obestavbou. Připojení kouřovodu je proto možné provést esteticky, interiér není znehodnocen šamotovým hrdlem trčícím do prostoru. Pokud se dodatečně rozhodnete místo krbu či krbové vložky instalovat např. krbová kamna, není připojení kouřovodu do krátkého hrdla žádný vzhledový problém. Stejně tak, pokud chcete využít výhody nižších tlakových ztrát šikmého sopouchu například při instalaci krbových kamen v bungalovu. Výběr a instalaci tepelného spotřebiče dokonce můžete i snadno odložit do budoucna, ať už z časových nebo finančních důvodů - během užívání interiéru nejste limitováni neestetickou šamotovou rourou která trčí ze zdi, dokud nepostavíte krbovou obestavbu či se nerozhodnete pro krbová kamna - u nichž by jste ovšem řešili způsob zamaskování dlouhého šamotového hrdla.

Montáž: (ke stažení v PDF v záložce SOUBORY)

Nářadí a vybavení k montáži: špachtle či malá zednická lžíce, molitanová houbička, bateriová svítilna, ochranné pracovní pomůcky – rukavice.

Při montáži postupujte dle Montážního návodu. POZOR: Šamotové komínové vložky osazujte vždy drážkou nahoru a perem dolů (tzv. „po vodě“, tedy způsobem, jak je osazováno například odpadní potrubí) - bez ohledu na způsob provozu komínového systému! POZOR: Před zabudováním vždy zkontrolujte, zda náhodou při dopravě a manipulaci nedošlo k poškození – naprasknutí vložky. Kontrolu proveďte nejen vizuálně, ale i poklepem, vložka musí jasně znít. Vložka s prasklinou (nakřáplý zvuk při poklepu) se nesmí zabudovat! K montáži použijte pouze suché, čisté vložky. Před montáží je třeba dokonale očistit především plochy pera a drážky od veškerých nečistot a prachu, aby bylo zaručeno dokonalé přilnutí spojovacího tmelu. Je vhodné, aby i vnitřní otvor vložek byl čistý, aby bylo možno znovu použít vytlačený spojovací tmel.

Před zahájením montáže komínového sopouchu je třeba dobře naplánovat potřebnou výšku hrdla sopouchu v závislosti na výšce a umístění kouřového hrdla spotřebiče a plánovaném způsobu připojení kouřovodu. Pamatujte, že kouřovod nesmí nikdy směrem od kouřového hrdla spotřebiče k sopouchu klesat! Výška hrdla sopouchu musí být dostatečná, aby bylo možné kouřovod provést, je nutné počítat např. s rozměry instalovaných kouřových kolen. Nízká realizovaná výška sopouchu bývá častým problémem, který neumožní provést připojení spotřebiče v souladu s normovými požadavky a je příčinou následných drahých a náročných úprav s přesunutím hrdla sopouchu do vyšší polohy. Výška hrdla sopouchu nesmí být ani příliš vysoká, především u připojení krbů a krbových vložek, neboť je nutné aby nad sopouchem zůstal dostatečný prostor pro vytvoření izolační komory, instalované v krbové kobce, která zabrání přehřívání stropu. Především v případě hořlavých stropních konstrukcí musí výška sopouchu umožnit instalaci opatření, která zajistí odstup a ochranu stropní konstrukce od kouřovodu v souladu s požadavky norem. Nepodceňte tato opatření - jejich zanedbání je bohužel častou příčinou požárů u novostaveb!!! Přesnou výšku hrdla sopouchu je možné upravit zaříznutím podstavce kondenzátní jímky.

Na pero vložky naneste potřebné množství předem rozmíchaného tmelu na šamotové vložky KOMSYKO® HF. Vložku vsuňte perem dolů do připravené komínové izolace, která je předem osazena v komínové tvárnici. POZOR: V komínové izolaci je potřeba předem provést výřez pro hrdlo komínového sopouchu. Přesný postup provedení výřezu je uveden v popisu montáže komínové izolace. Vložku pečlivě vycentrujte případným pootočením a následně dotlačte na předchozí vložku tak, aby výsledná spára byla cca 2 mm silná. Přebytečný tmel, vytlačený dovnitř komínového průduchu, odstraňte odříznutím například špachtlí a odeberete k opětovnému použití. Spáru následně začistěte do hladka mírně vlhkou molitanovou houbičkou. Osazení vložky a začištění spáry zkontrolujte, ke kontrole použijte případně nasvícení bateriovou svítilnou. POZOR: Do vytvrdnutí spojovacího tmelu je nutno spoj chránit před mrazem, udržovat v teplotě nad + 10 °C a chránit před dešťovými srážkami.

Na hrdlo sopouchu vložky KVB proveďte montáž izolace sopouchu a omítací sady sopouchu, dle podrobného návodu uvedeného u těchto komínových dílů.

Při připojování kouřovodu od instalovaného spotřebiče musí být kouřovod v hrdle sopouchu opatřen dilatační vrstvou z kamnářské šňůry nebo vysokoteplotní izolace, která umožní rozpínání kovového kouřovodu. Vnější průměr kovového kouřovodu tedy musí být o cca 10 mm menší než vnitřní průměr hrdla sopouchu. Přímé vsunutí kovového kouřovodu do hrdla sopouchu bez vůle ("na těsno" kov na šamot), případně jeho zalepení nějakým tmelem či šamotovou maltou ("zazdění") způsobí roztržení hrdla sopouchu kovovým kouřovodem, který se vlivem teploty rozpíná více než šamot. Připojení kouřovodu musí umožňovat určité dilatační pohyby vyvolané změnami teplot, od kouřovodu nesmí být na hrdlo sopouchu přenášeno žádné pnutí a síly, které by mohly způsobit vylomení hrdla sopouchu.

Skladování:

Při dopravě, manipulaci a skladování je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození – jedná se o křehký keramický materiál. Je nutno zabránit znečištění vložek, především na spojovacích plochách. Před montáží je nutné zajistit, aby vložky byly, především na spojovaných plochách, čisté a suché. Při dlouhotrvajícím skladování chraňte vložky před vlivy počasí, především před působením srážek.

 
Hmotnost 15.7 kg
Průměr průduchu DN (?) 160
Rozměr (?) 190 průměr * 658
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.