Komínová jímka kondenzátní s odvodem malá

 
 

Šamotová kondenzátní jímka s vysokým podstavcem z lehkého betonu, s odvodem kondenzátu, pro šamotové komínové vložky průměru 140 a 160 mm.

Dostupnost Skladem
Cena 1 440 Kč včetně DPH
1 190 Kč    
Kód produktu KJOM
Kategorie Komínové šamotové vložky
 

Kondenzátní jímka s podstavcem tvoří šamotové dno - půdici šamotového komínového průduchu a umožňuje rozvedení vzduchu do systému kanálků zadního odvětrání. Zajišťuje sběr a odvod kondenzátu.

Logo KOMSYKO žirafa šipka

Parametry:

• kód: KJOM

• hmotnost: 21,15 kg

• pro průměr komínového průduchu (DN): 140, 160 mm

• průměr talíře jímky vnější: 212 mm

• průměr podstavce: 220 mm

• celková výška jímky vč. podstavce: 400 mm

• materiál jímky: šamot W3

• materiál podstavce: Liaporbeton

Technické parametry dle EN 1457-1,2: 2012:

certifikát číslo: 0780-CPD-111068

• výrobce: Wolfshöher Tonwerke GmbH

• zatřídění dle EN 1457–1: 2012: A1N1 i/į

• zatřídění dle EN 1457–2: 2012: B4P1 i/į WA

• plynotěsnost po vyhoření sazí: < 2 l/sm2

• plynotěsnost T400 (přetlak): < 0,006 l/sm2

• střední drsnost: 0,0015 m

• tepelný odpor: 0,05 m2K/W

• odolnost proti vyhoření sazí: G

• pevnost v tlaku: > 50 MPa

• nasákavost: < 3,5 %

• odolnost proti kyselinám: < 2 %

• mrazuvzdornost: vyhovuje

• odolnost proti oděru: < 0,03 kg/m2

• rychlost difuze vodních par: < 2 g/hm2

Technické parametry Liaporbetonu dle EN 206-1:2014:

• třída betonu: LC 16/18, D 1,2

Balení:

Kondenzátní jímka je dodávána bez obalu.

 

Popis:

V komínovém systému KOMSYKO® má kondenzátní jímka několik důležitých funkcí, proto ji nelze z komínové skladby odebrat. Je základním nosným prvkem celého komínového průduchu z šamotových vložek. Tvoří těsné dno – půdici komínového průduchu a zajišťuje sběr a odvod kondenzátu z komínového průduchu. Půdice je ze stejného materiálu – šamotu, jaký tvoří i průduch komína. Tím jsou zachovány vynikající technické parametry komínového průduchu, neměnné v celém jeho průběhu. Z volného prostoru kolem podstavce jímky je rozdělován vzduch do kanálků zadního odvětrání v komínové tvárnici, čímž je zaručena funkčnost zadního odvětrání komínového systému.

Užití komínové jímky s odvodem kondezátu má význam pouze u komínů, provozovaných s tepelným spotřebičem na kapalná či plynná paliva, případně jestliže chcete u daného komínového průduchu zachovat možnost jeho budoucího použití s tepelným spotřebičem na tato paliva. V případě využití komína výhradně se spotřebičem na tuhá paliva není předpoklad vzniku kondenzátu a proto doporučujeme v tomto případě zvolit do komínového systému jímku bez odvodu kondenzátu. V případě užití jímky s odvodem kondenzátu doporučujeme předem připravit vyústění kanalizačního potrubí na vhodné místo komínové paty, jinak bude nutné řešit svod kondenzátu do vhodné jímací nádoby, což není ani praktické, ani estetické řešení.

Naše dlouholeté zkušenosti nejen s prodejem, ale i výstavbou komínových systémů nás inspirovaly k inovativnímu technickému řešení kondenzátní jímky, které se zásadně odlišuje od řešení užívaných u ostatních komínových systémů. Naše řešení je mimořádně bytelné, stabilní a vylučuje chyby při montáži, případně poškození - odlomení - odvodu kondenzátu při jeho napojování. Jímka je tvořena šamotovou miskou přilepenou na podstavci z lehkého Liaporbetonu. Důležitá je jak záměrně zvolená velká výška podstavce, tak i použitý materiál podstavce. Výška jímky – celkově 40 cm – totiž odstraňuje potřebu případného podbetonování jímky při stavbě komína, čímž stavbu zrychluje a zjednodušuje. Odpadá potřeba technologické přestávky na vytvrdnutí podbetonování. Vzhledem ke stále narůstajícím požadavkům na tepelnou izolaci jsou tepelně-izolační vrstvy stále mohutnější a to i v podlahových konstrukcích. Proto se zvětšuje i celá konstrukční výška podlahy. Při založení komína na hrubou podlahu a následném provedení konstrukčních vrstev čisté podlahy, zajišťuje naše řešení kondenzátní jímky, i bez nutnosti jejího podbetonování, dostatečný odstup mřížky zadního odvětrání a komínových dvířek nad čistou podlahou. Podstavec z Liaporbetonu je ovšem možné, díky vlastnostem tohoto lehkého keramického betonu, velmi snadno zaříznout diamantovým kotoučem a tím jeho výšku i snížit v rozsahu dle potřeby. Tím lze snadno upravit i výšku sopouchu komínové vložky KVB v jemnějším rozsahu, než jsou násobky výškového modulu 33 cm, který je daný rozměrem základní komínové vložky KV. Opět není nutné podbetonovávat jímku, či složitě řezat šamotové komínové vložky, kdy by bylo nutné vybrušovat nové pero.

Montáž: (ke stažení v PDF v záložce SOUBORY)

Nářadí a vybavení k montáži: zednické náčiní, vodováha, tesařská tužka, úhlová bruska pr. 230 mm + diamantový kotouč pro suchý řez keramického materiálu – postačí i hobby kvalita, široký plochý sekáč + kladivo, ochranné pracovní pomůcky – respirátor a ochrana zraku, plastové klínky.

Při montáži postupujte dle Montážního návodu. Kondenzátní jímka se osazuje do první komínové tvárnice, do maltového lože ze zdící malty KOMSYKO®. Zdící maltu naneste v cca 20 mm vrstvě na dno otvoru v první komínové tvárnici, usaďte do ní kondenzátní jímku a zatlačte ji do maltového lože. Při osazení je třeba kondenzátní jímku vycentrovat v otvoru tvárnice a přesně pomocí vodováhy vyvážit do roviny. V případě, že je osazována kondenzátní jímka s odvodem kondenzátu, je třeba vyřešit napojení odvodu kondenzátu pomocí sady odvodu kondenzátu. Odvod kondenzátu musí být sveden buď do kanalizace, nebo do vhodné jímací nádoby. POZOR: Je zásadně nepřípustné odvod kondenzátu nepřipojit a ponechat kondenzát či vlhkost z dešťových srážek volně vytékat do prostoru dna komínové paty! Již při stavbě komína musí být vyřešeno funkční napojení odvodu kondenzátu, bez ohledu na skutečnost, jestli bude či nebude odvod kondenzátu ihned využíván, protože dodatečné připojení kondenzátu je bez zásadních bouracích prací nemožné. Pokud nebude odvod kondenzátu správně připojen, nemá smysl použít při stavbě komínu jímku s odvodem kondenzátu a je vhodné zabudovat jímku bez odvodu kondenzátu. Do otvoru v komínové jímce doporučujeme instalovat nerezový uzávěr kondenzátní jímky. V případě, že bude komínový průduch provozován se spotřebičem na plynná či kapalná paliva, tak uzávěr pouze zacvakněte do jímky, osazený uzávěr umožní odtok kondenzátu, ale zabrání vnikání vlhkosti z kanalizačního potrubí do komínového průduchu. Pokud bude komínový průduch zpočátku provozován se spotřebičem na tuhá paliva, tak uzávěr kondenzátní jímky utěsněte podlepením neutrálním silikonovým tmelem, který zabrání ucpání odvodu kondenzátu tuhými produkty (saze, popel) z provozu spotřebiče, ale umožní budoucí opětné zprovoznění odvodu kondenzátu po snadné demontáži uzávěru kondenzátní jímky.

Při případném snížení výšky podstavce jímky jeho seříznutím postupujte takto: Jímku si vhodně umístěte, ideální je například uložit ji mezi lyžiny obrácené palety, tak, aby talíř jímky přesahoval mimo paletu a podstavec ležel vodorovně v lyžinách. Na podstavci si odměřte potřebnou výšku pro řez, odměření proveďte na více místech po obvodu. Označená místa propojte ryskou po celém obvodu podstavce, je možno si pomoci i přípravkem, který vám povede tužku v potřebné vzdálenosti od hrany podstavce. Pod tuto rysku (tj. ve směru dolů na podstavci) nakreslete ve vzdálenosti cca 1,5 cm ještě druhou rysku, opět po celém obvodu. Proveďte řezy dle těchto rysek po celém obvodu podstavce, začněte řezem umístěným blíže spodnímu konci. Řežte za sucha diamantovým řezným kotoučem potřebného typu. Při práci na kotouč zásadně netlačte silou, stačí kontakt vlastní vahou úhlové brusky. Řez provádějte postupným prohlubováním řezané drážky po celém obvodu podstavce, podstavcem postupně pootáčejte. Řežte kolmo na osu podstavce a zabraňte vzpříčení řezného kotouče v řezu – jak pevným vedením nástroje, tak stabilním uložením řezaného materiálu! Při nedodržení těchto zásad hrozí nebezpečí úrazu. Při práci se chraňte vhodným respirátorem před prachem z řezaného materiálu – jedná se o materiál s obsahem křemičitanů. Po proříznutí obou drážek na hloubku cca 2 cm po celém obvodu použijte plochý sekáč. Nasaďte jej do spodní drážky a tlakem do strany proveďte vylámání materiálu z prostoru mezi řezy. Poté pokračujte stejným způsobem v dalším řezání opět do hloubky cca 2 cm a zopakujte vylámání materiálu pomocí sekáče. Tímto postupem značně omezíte riziko vzpříčení a uvíznutí kotouče v řezu. Celý postup opakujte, dokud neprovedete proříznutí drážek na celou hloubku řezu, kterou umožňuje konstrukce brusky a průměr použitého kotouče. Následně proveďte odseknutí zbytku materiálu pomocí sekáče a kladiva, sekáč nasaďte v místě spodního řezu. Po odseknutí spodní části podstavce proveďte začištění lomové plochy. Podstavec položte miskou dolů a na lomové ploše proveďte rovnoběžné řezy s odstupem cca 1,5 cm, do potřebné hloubky a materiál mezi nimi opět vylamte sekáčem. Plochu zabrušte a očistěte od prachu z řezu. Zkrácenou jímku nyní zabudujte dle návodu.

Skladování:

Na skladování nejsou kladeny zvláštní nároky. Při dlouhodobém skladování chraňte před vlivy počasí.

 
Hmotnost 21.15 kg
Průměr průduchu DN (?) 160, 140
Rozměr (?) 220 průměr * 400
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.