Komínové šamotové vložky - popis kategorie zboží

Komínové šamotové vložky

Vnitřní - funkční - vrstva třísložkového komínového systému KOMSYKO® UNI je tvořena komínovým průduchem z vysoce kvalitních šamotových komínových vložek. Vnitřní povrch komínového průduchu je v přímém kontaktu se spalinami, které jím prochází. Je tedy vystaven velmi agresivnímu působení kouřových zplodin. Odolnost komínových vložek je proto asi nejdůležitějším faktorem pro celkovou kvalitu a životnost komínového systému, neboť určuje, jak úspěšně bude komínový průduch dlouhodobě odolávat především chemickému působení spalin na jeho povrch. Pro svou odolnost vůči agresivnímu kouři je nejvhodnějším materiálem kvalitní šamot, který svou odolností překonává i nerezovou ocel.

Nerezová ocel může být například velmi snadno narušena třeba sloučeninami halogenových prvků (chlor, fluor). Do spalin se halogenové prvky dostávají z použitého paliva a například v biomase (dřevo, dřevěné brikety a pelety a hlavně peletky z energetických plodin či jiných rostlinných zbytků) může být jejich výskyt významný. Halogenové prvky jsou, mimo svůj přirozený výskyt v půdě, součástí zimních posypů (sůl NaCl) i hnojiv a různých pesticidů používaných v zemědělské výrobě a z těchto zdrojů se v biomase v různé míře kumulují. Při výběru komínového systému je proto nutné zohlednit i takovou, na první pohled ne zcela zřejmou okolnost - tedy jaký je při spalování biomasy ze zemědělské výroby, např. energetického obilí, vliv tohoto paliva na materiál komínových vložek.

Při výběru komínového systému je třeba vždy porovnávat skutečně deklarované parametry, ne jen obecné fráze o "nejvyšší kvalitě" a splnění "nejpřísnějších norem". Platná norma EN je totiž jen jedna, ovšem stanovuje různé třídy kvality, odstupňované dle dosažených hodnot parametrů! Protože komínové vložky není možno v komínovém systému vyměnit, tak volbou třídy kvality šamotových vložek, v okamžiku realizace komínového systému, rozhodnete na dlouhá léta užívání o kvalitě celého komínového systému. A pouze kvalitní komín zajistí jeho dlouholetý bezproblémový a bezpečný provoz za všech okolností, i po případné změně připojeného tepelného spotřebiče za jiný, s vyššími nároky. Nároky na kvalitu materiálu šamotových komínových vložek totiž stoupají s rostoucí účinností moderních úsporných spotřebičů. Jejich spaliny o nízké teplotě působí, kvůli vlivu vlhkosti a koncentraci spalin, na komínové vložky daleko agresivněji než suché horké spaliny dříve používaných typů tepelných spotřebičů. U většiny chemických sloučenin obsažených ve spalinách totiž jejich chemická reaktivita při nižší teplotě za přítomnosti vlhkosti stoupá.

To je důvod, proč nekompromisně nabízíme pouze nejvyšší kvalitu šamotu od renomovaného německého výrobce šamotu s tradicí výroby již od roku 1856 - a to navzdory o cca 50% vyšší ceně. Nejvyšší kvalitu dodávaných šamotových vložek, i přes jejich vyšší cenu, považujeme za výhodnou investici, která se našim zákazníkům v delší perspektivě vyplatí. Proto je kompletně celý dodávaný sortiment šamotových vložek, jako jediný na českém stavebním trhu, zatříděn dle normy EN 1457-1,2:2012 do kvalitativní třídy A1N1 i/į + B4P1 i/į WA. Porovnejte toto zatřídění s parametry šamotových vložek u ostatních prodávaných komínových systémů - pokud zatřídění vůbec dohledáte. Německého dodavatele komínových vložek jsme zvolili již před lety, protože tuzemští výrobci bohužel nemají ve svém výrobním programu šamotové komínové vložky takto vysokých kvalitativních parametrů. Tato kvalita umožňuje universální užití v suchém i mokrém provozu. Zaručuje maximální odolnost vůči vlivu vlhkosti a odolnost vůči korozi. Garantuje nepropustnost vodní páry skrz stěnu komínové vložky. Námi dodávané komínové vložky jsou minimálně nasákavé a vynikají maximální pevností v tlaku. Vložky jsou vhodné pro použití jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu. Nedochází k pronikání vlhkosti do komínových vložek a dále do komínového pláště, tím je zabráněno poškození vložek a následně i celého komínového systému vlivem vlhkosti. Síla stěny šamotových vložek jen 15 mm zajišťuje minimální tepelnou setrvačnost komínového průduchu a vysokou odolnost proti teplotním šokům.

 

 

Tlačítko - vrátit se na kategorii

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.