Komínové prstence DEKOR - popis kategorie zboží

Nadstřešní komínové prstence DEKOR

Nadstřešní část komína je velmi exponovanou stavební konstrukcí, plně vystavenou přímému působení vnějších vlivů, bez jakékoliv ochrany. Její povrch proto musí být z maximálně odolného materiálu. Jednou z možností je provedení omítkového systému na komínové těleso vyzděné z komínových tvárnic. Pro tuto povrchovou úpravu je nutné zvolit co nejkvalitnější omítkový systém a pečlivě dodržet technologický postup výrobce. Provedení kvalitního omítkového systému obnáší několik návazných kroků, které oddělují potřebné technologické přestávky a je po delší dobu závislé na vhodných klimatických podmínkách. Materiálově není toto řešení příliš finančně nákladné, ale prodražuje jej náročnost na lidskou práci - sice malého rozsahu, ovšem rozkouskovanou do více jednotlivých návazných etap.

Ve výsledku tak může být levnější variantou provedení nadstřešní části komína z komínových nadstřešních prstenců DEKOR. Toto řešení je sice nákladnější v přímé ceně materiálu, to ale vyvažuje daleko menší časová náročnost při jejich montáži. Komínové prstence DEKOR jsou lehké dílce s vysokým tepelným odporem. Výrazné profilování prstenců vytváří klasický vzhled lícového zdiva. Povrchová úprava prstenců je provedena třívrstvým barevným nástřikem. V provedení MULTICOLOR je vzájemným prolínáním dvou barevných odstínů docíleno přirozeného vzhledu režné pálené cihly. Toto exkluzivní provedení je jedinečným produktem dodávaným pouze v komínovém systému KOMSYKO®. Vyzdění nadstřešní komínové části z prstenců DEKOR je odolným a estetickým řešením s minimální pracností – kompletní realizace nadstřešní části je záležitostí jediného pracovního kroku.

Komínové prstence DEKOR jsou vyrobeny z pohledového vibrolitého Liaporbetonu – betonu s lehkým keramickým kamenivem LIAPOR® mimořádných technických parametrů, které zásadně zlepšují vlastnosti komínového systému KOMSYKO®. Tento jedinečný a na výrobu náročný materiál je u nadstřešních prstenců použit pouze v komínovém systému KOMSYKO®. Speciální složení lehké betonové směsi kategorie LWHPC s příměsí mikrosiliky, alkalivzdorných skelných vláken a dalších přísad dodává výslednému lehkému betonu unikátní vlastnosti - při pevnosti standardního betonu 25 MPa dosahuje jen poloviční objemové hmotnosti klasického betonu, tedy méně než 1.200 kg/m3. Tepelný odpor je 3x vyšší než u klasického betonu. Rozptýlená skelná mikrovýztuž účinně vyztužuje komínové prstence v celém objemu materiálu. Složení betonové směsi navíc zaručuje minimální nasákavost a maximální odolnost vůči vlivům vnějšího prostředí. Je odstraněno riziko kondenzace vodních par na podchlazeném povrchu – tzv. pocení betonu. Díky těmto vlastnostem materiálu je i při velké masivnosti prstenců dosaženo jejich nízké hmotnosti, která výrazně usnadňuje přesun na stavbě i samotné zdění. Jiné materiálové složení dosažení takových zdánlivě protichůdných a přitom důležitých vlastností neumožňuje. Vysoký tepelný odpor prstenců je dán nejen vlastnostmi použitého Liaporbetonu, ale i nadstandardní tloušťkou stěny komínového prstence nejméně 50 mm. Výborných tepelně-izolačních parametrů komínového pláště je dosaženo jak v kritické zóně možného tepelného mostu při průchodu střešní konstrukcí, tak i v nadstřešní části, kde je vliv tepelného odporu na správnou funkci komína nejvýznamnější. Tento vysoký tepelný odpor, spolu s pevností materiálu a velkou tloušťkou stěny prstenců, umožňuje vyzdění nadstřešních částí komínů o velkých výškách bez negativních vlivů na jejich stabilitu a na komínový tah. Odpadá nutnost dodatečného kotvení a nehrozí riziko kondenzace spalin a ztráty komínového tahu v ochlazované nadstřešní části komína. Běžně dodávané komínové prstence z klasického betonu dosahují podstatně horších vlastnosti, což snižuje jak maximálně přípustnou nadstřešní výšku, tak celkové parametry komínového systému.

Prstence jsou kalibrovány v ložné ploše sbroušením diamantovými kotouči v brousící lince, tím je docíleno minimálních výškových tolerancí. To umožňuje provádět spojování prstenců na tenkou zdící spáru o síle pouhé 2 mm. Nadstandardní parametry má i povrchová úprava prstenců. Celoplošně jsou opatřeny základovou povrchovou úpravou nástřikem transparentního akrylátového nano-penetrátoru s hloubkovým účinkem, který výrazně snižuje usazování nečistot i na částech povrchu bez následné barevné úpravy. Složením betonové směsi a aplikací akrylátové nano-penetrace je docíleno absolutní odolnosti proti tvorbě vápenných výkvětů na povrchu prstence DEKOR. Na lícových plochách tvořících strukturu lícového zdiva jsou pak prstence nastříkány lesklým barevným dvouvrstvým barevným systémem s maximální odolností proti všem vlivům vnějšího prostředí. Tím je zaručen dlouhodobý perfektní vzhled, neovlivněný vnějším prostředím, jako je počasí, usazování nečistot a uchycení řas a mechů na povrchu.

Prstenec má průřez shodný s komínovou tvárnicí shodného typu, v rozích prstence jsou čtyři malé otvory pro případné vložení armovací výztuže a v kruhovém středovém otvoru jsou čtyři vybrání tvořící kanálky zadního odvětrání.

 

 

Tlačítko - vrátit se na kategorii

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.