Komínová izolace 200 mm

 
 

Skružovatelná lamelová minerální izolační rohož pro šamotové komínové vložky průměru 200 mm. Tloušťka 35 mm zajišťuje komínu maximální tepelně-izolační parametry. Certifikovaná.

Dostupnost Skladem
Cena 200 Kč včetně DPH
165 Kč    
Kód produktu IK200
Kategorie Komínové izolace
 

Komínová izolace tvoří tepelně-izolační vrstvu mezi komínovým průduchem z šamotových vložek a komínovým pláštěm a zároveň fixuje šamotové komínové vložky v komínovém plášti.

Logo KOMSYKO žirafa šipka

Parametry:

• kód: IK200

• hmotnost: 0,95 kg

• tloušťka izolace: 35 mm

• výška: 333 mm – 3 ks / bm

• průměr otvoru: 230 mm

• materiál: tepelně-izolační minerální vlákna

Technické parametry:

protokol číslo: 030-051 209 - stanovení tepelného odporu dle EN 13063-1,2:2005

• tepelný odpor komínového systému KOMSYKO® UNI průměr 200 mm: 0,55 m2K/W

• třídící znak dle EN 13063-1,2:2005+A1:2007 pro KOMSYKO® UNI průměr 200 mm: R55

• objemová hmotnost: > 100 kg/m3

• teplotní odolnost: 1 000 °C

Balení:

V balíku z PE folie po 3 ks (= 6 dílů), tj. 1 bm, případně dodáváno nebalené po 1 ks.

 

Popis:

Komínová izolace IK200 je certifikovanou součástí komínového systému KOMSYKO® o průměru průduchu 200 mm a určuje jeho tepelně-technické parametry. Komínová izolace je dodávána v podobě ploché desky s profrézovanými drážkami, které umožňují její skružení do válcového tvaru. Jeden kus izolační rohože je dodáván jako 2 poloviční desky. Komínová izolace se vkládá do otvoru komínové tvárnice a do komínové izolace je následně umístěna šamotová komínová vložka.

Montáž: (ke stažení v PDF v záložce SOUBORY)

Nářadí a vybavení k montáži: ostrý (kuchyňský) nůž, případně zlamovací nůž, ostrý (kuchyňský) nůž s štíhlým ostřím, ocelový úhelník či pravítko, metr, vázací drát, kleště, vrtačka (bez příklepu) s vrtákem do betonu pr. 4 mm a pr. 6 mm, šroubovák křížový PZ2.

Při montáži postupujte dle Montážního návodu. POZOR: Seznamte se předem s následujícím montážním postupem, neboť se jedná o nejsložitější fázi výstavby, s rozhodujícím vlivem na konečný výsledek!

Komínovou izolaci dodávanou v podobě ploché desky je nutné stočit tak, aby profrézované drážky směřovali dovnitř, čímž dojde k jejich uzavření. Nejsnažší postup je takový, že obě části izolační rohože přiložíte profrézovanými drážkami k sobě, uchopíte je na stranách do obou rukou a mírným tlakem rukou směrem k sobě provedete skružení desek do válce. Dlaněmi tvarujte spoj obou polovin, aby bylo dosaženo rovnoměrného stočení izolace. Vzniklý válec z izolace pak následně vsuňte shora do otvoru v komínové tvárnici tak, aby dva svislé spoje izolace byly v místě kruhové plochy otvoru. Izolaci opatrně rovnoměrně dotlačte dolů až k předchozí izolaci. Spoje nesmí být v místě větracích kanálků, neboť by došlo k rozevření izolace do prostoru kanálků zadního odvětrání. Izolace by tak neplnila svoji tepelně-izolační funkci a omezila by funkčnost systému zadního odvětrání. Doporučujeme pozici spoje v komínové tvárnici prostřídávat o 90 stupňů, aby nedošlo k vzniku svislé průběžné spáry přes několik vrstev izolací.

Úpravy rozměrů izolační rohože proveďte řezem nožem s dostatečně dlouhou čepelí. Nůž je třeba průběžně doostřovat, neboť minerální vlna jej silně otupuje. Do izolace je potřeba provést výřezy na průchod rámečku dvířek komínové vložky dvířkové KVA a na průchod sopouchu vložky KVB. V případě potřeby se izolace zakrátí i na výšku. Řezy veďte dle přiloženého ocelového úhelníku či pravítka, dbejte na kolmou polohu čepele vůči materiálu pro zachování kolmosti řezu. Řez provádějte tahem skloněnou čepelí v několika krocích postupným prořezáváním materiálu do hloubky.

Provedení výřezu pro rámeček dvířek vložky KVA: Je třeba mít již vyřezané potřebné otvory v komínových tvárnicích – viz Montážní návod na založení komína a osazenou spodní tvárnici s vyříznutou částí otvoru. Do spodní tvárnice s vyříznutým otvorem umístěte komínovou vložku KVA a na tvárnici si označte polohu spodní hrany rámečku. Vložku vyjměte a vložte komínovou izolaci tak, aby byl spoj izolací kolmý na otvor, tedy aby v místě otvoru vyřízlého v tvárnici byla souvislá plocha izolace bez spoje. Až v takto osazené izolaci proveďte spodní část výřezu pro rámeček KVA o šířce rámečku 175 mm a v potřebné výšce spodní hrany dle označení na tvárnici. Svislé řezy veďte rovnoběžně s hranou vyříznutého otvoru v tvárnici, řez spodní hrany je mírně skloněn dle úkosu spodní hrany rámečku. Opět vyzkoušejte osazení vložky KVA a případně upravte tvar výřezu. Odměřte si zbývající rozměr pro vyříznutí druhé části výřezu do další vrstvy izolace. Izolaci zkružte na základní komínovou vložku KV a provizorně ji zafixujte např. vázacím drátem, aby si udržela válcový tvar. Spoj desek izolace musí být ve stejné poloze jako u spodní izolace, tj. kolmo na otvor v tvárnici. V takto připravené izolaci vyřízněte druhou část výřezu pro rámeček dvířek, opět v potřebné šířce a potřebné výšce, horní hrana je opět mírně ukosena dle sklonu rámečku (obráceně než spodní hrana!). Izolaci, stále staženou do válcového tvaru, zkusmo osaďte na vložku KVA a případně upravte tvar výřezu. Sestavu rozeberte a proveďte finální montáž dle Montážního návodu: Osaďte do spodní tvárnice s otvorem a osazenou izolací s výřezem vložku KVA, osaďte horní tvárnici s druhou polovinou otvoru, do tvárnice vsuňte horní část izolace s druhou polovinou výřezu.

Provedení výřezu pro sopouch komínové vložky KVB a šikmý sopouch KVBS - 45 stupňů (dále v textu značeno souhrnně jen jako KVB - platí i pro KVBS, případné odlišnosti pro montáž KVBS jsou uvedeny konkrétně): Postup je obdobný jako v případě výřezu pro vložku dvířkovou KVA. Je opět třeba mít předem provedené otvory v tvárnicích dle Montážního návodu na založení komína a již osazenou spodní tvárnici s vyříznutou částí otvoru. Do tvárnice s otvorem umístěte komínovou vložku KVB a označte si na tvárnici výšku spodní hrany hrdla sopouchu a výšku středu sopouchu v místě připojení na svislou část vložky KVB. Vložku vyjměte a zkraťte spodní díl izolace sopouchu dle potřeby, aby výřez v izolaci sopouchu odpovídal poloze hrdla sopouchu. Do tvárnice vložte izolaci stejným způsobem jako při montáži vložky KVA. Je třeba, aby horní hrana osazené komínové izolace byla přibližně v označené výšce středu sopouchu, popřípadě upravte výšku izolace dle potřeby. V osazené izolaci proveďte výřez, přičemž osazený spodní díl izolace sopouchu využijte jako vodící šablonu pro vedení řezu. POZOR: V případě výřezu pro šikmý sopouch KVBS je práce komplikovanější, je nutno průběh řezu v komínové izolaci měnit od kolmého po šikmý 45 st. – podle průběhu plochy v otvoru izolace sopouchu. Je možné si práci usnadnit umístěním 1 ks základní vložky KV dovnitř izolace, čímž získáte oporu pro snažší provedení řezu. Řez je vhodné provádět nožem s úzkou čepelí, místo řezu tahem provést postupné „vypichování“ prostorově zborceného tvaru. Poté opět proveďte kontrolu pomocí vložení vložky KVB a případně výřez upravte. Vložku vyjměte a na komínové těleso umístěte komínovou tvárnici s druhou částí vyříznutého otvoru na sopouch. Do tvárnice vložte komínovou izolaci. Zkraťte druhou část izolace sopouchu tak, aby jí bylo možno vložit do zbývajícího otvoru v komínových tvárnicích a opatrně jí vložte do otvoru. Následně proveďte zbývající potřebnou část výřezu v komínové izolaci, izolaci sopouchu opět využijte jako šablonu pro vedení řezu. Je možné i vložit dovnitř izolace dvě základní vložky KV, jako oporu při řezu. U výřezu pro šikmý sopouch KVBS opět musíte prostorově tvarovat řez s přechodem od kolmého po šikmý, dle tvaru izolace sopouchu. Odeberte horní díl izolace sopouchu, sejměte tvárnici i s vloženou komínovou izolací a vložte opatrně vložku KVB pro kontrolu tvaru výřezu. Umístěte pro kontrolu i horní tvárnici s otvorem a s vloženou izolací s výřezem a zkontrolujte, případně upravte výřez. Sestavu rozeberte a proveďte finální montáž dle Montážního návodu: Osaďte do spodní tvárnice s otvorem a osazenou komínovou izolací s výřezem spodní díl izolace sopouchu, včetně upevňovacích úhelníčků. POZOR: Toto je nutné především při montáži vložky KVBS, kde po osazení vložky již není dodatečná montáž spodního dílu izolace sopouchu a upevňovacích úhelníčků možná! Dále osaďte vložku KVB, následně horní tvárnici s druhou polovinou otvoru a s vloženou komínovou izolací s výřezem a dokončete montáž horního dílu izolace sopouchu včetně upevňovacích úhelníčků.

Skladování:

Při manipulaci a skladování je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození, izolace nesmí být vystavena tlaku a zatížení od jiných materiálů. Izolaci je nutno chránit před působením vlhkosti, především před deštěm apod. Vystavením vlhkosti může dojít k úplnému znehodnocení výrobku!

 
Hmotnost 0.95 kg
Průměr průduchu DN (?) 200
Rozměr (?) 333 * 450 * 70
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.