Izolace sopouchu 180 mm - šikmý sopouch

 
 

Sada izolace sopouchu, pro zaizolování průchodu hrdla sopouchu komínové vložky KVBS průměru 180 mm stěnou komínové tvárnice. Z minerální izolace, včetně upevňovacího materiálu.

Dostupnost Skladem
Cena 448 Kč včetně DPH
370 Kč    
Kód produktu IS180S
Kategorie Komínové izolace
 

Izolace sopouchu zajišťuje těsnost, dilataci a tepelnou izolaci průchodu šikmého hrdla sopouchu komínovým pláštěm.

Logo KOMSYKO žirafa šipka

Parametry:

• kód: IS180S

• hmotnost: 0,90 kg

• rozměr: 280x500 mm

• rozměr otvoru (elipsa): 220x312 mm

• síla izolace: 40 mm

• materiál: tepelně-izolační minerální vlákna + pozinkovaný plech 0,6 mm

Technické parametry:

• objemová hmotnost: > 100 kg/m3

• teplotní odolnost: 1 000 °C

Balení - dodáváno jako sada, baleno v PE obalu:

• 1 ks - izolace sopouchu (2x poloviční přířez), z minerálních vláken

• 4 ks - upevňovací úhelníček, „Z“ profil, pozinkovaný plech 0,6 mm

• 8 ks - vrut 4x40 mm, půlkulatá hlava, pozink

• 8 ks - hmoždinka polyamidová SX 6x30 mm

 

Popis:

Izolace sopouchu je vyrobená z 40 mm silné desky certifikované minerální tepelné izolace odolné teplotě do 1.000 °C. Skládá se ze dvou stejných polovin s výřezem pro průchod šikmého hrdla komínového sopouchu šamotové vložky KVBS.

Izolace sopouchu se osazuje do otvoru pro hrdlo sopouchu vyříznutého v komínovém plášti z komínových tvárnic. Zajišťuje těsnost, dilataci a tepelnou izolaci průchodu sopouchu komínovým pláštěm. Součástí dodávky jsou dále hmoždinky, vruty a upevňovací úhelníčky k ukotvení izolace sopouchu do komínového pláště. Na izolaci sopouchu se osazuje omítací sada sopouchu, která umožní její omítnutí a tím bezvadnou funkci celého komínového systému KOMSYKO®. Izolace sopouchu je záměrně dodávána s rozměrem "na výšku" větším, než je potřeba. Při montáži se provede její zaříznutí na přesný rozměr výšky otvoru v komínovém plášti. Šířka izolace sopouchu se neupravuje, přesně odpovídá požadované šířce vyříznutého otvoru v komínovém plášti.

Montáž: (ke stažení v PDF v záložce SOUBORY)

Nářadí a vybavení k montáži: ostrý kuchyňský nůž, úhelník, metr, vrtačka (bez příklepu) + vrták do betonu pr. 4 mm a pr. 6 mm, šroubovák křížový PZ2, tesařská tužka, permanentní fix, hřebík či drát pr. 4 mm.

Při montáži postupujte dle Montážního návodu. Izolace sopouchu se osazuje do otvoru vyříznutého v komínovém plášti. Rozměry, umístění a provedení tohoto otvoru v komínových tvárnicích je popsáno v Montážním návodu na založení komína. Osazení izolace sopouchu se provádí v jedné pracovní operaci spolu s montáží komínové vložky sopouchu KVBS. Při montáži vložky KVBS je nutné provést i potřebný výřez pro průchod hrdla sopouchu skrz komínovou izolaci. Izolace sopouchu osazená v komínovém plášti slouží při tomto montážním úkonu i jako šablona pro vedení řezu v komínové izolaci. Při manipulaci s izolací sopouchu buďte opatrní, v místě ukončení výřezu je izolace sopouchu náchylná k poškození.

Pro montáž izolace sopouchu je nutné mít v komínové sestavě již osazenou spodní komínovou tvárnici s vyříznutou částí otvoru na sopouch. Odměřte vzdálenost spodní hrany sopouchu vložky KVBS od spodní hrany otvoru na sopouch v komínovém plášti. Tato vzdálenost by měla být cca 30-60 mm. Vložku KVBS umístěte do komínové sestavy a odměřte vzdálenost. Vzdálenost měřte v rovině zakončení hrdla sopouchu. Na jedné polovině izolace sopouchu odměřte stejnou vzdálenost od spodní části výřezu pro průchod hrdla sopouchu. POZOR: U šikmé izolace sopouchu pro šikmý sopouch KVBS nezapomeňte na správnou orientaci úkosu ve výřezu – úkos směřuje ven a měříte menší vzdálenost, tak, aby izolace sopouchu mohla být správně osazena na sopouch směřující v úhlu 45 stupňů dolů. V odměřené vzdálenosti zkraťte izolaci sopouchu řezem. Řez proveďte ostrým nožem s dostatečně dlouhou čepelí. Nůž je třeba průběžně doostřovat, neboť minerální vlna jej silně otupuje. Řez veďte dle přiloženého ocelového úhelníku či pravítka, dbejte na kolmou polohu čepele vůči materiálu pro zachování kolmosti řezu. Řez provádějte tahem skloněnou čepelí v několika krocích postupným prořezáváním materiálu do hloubky.

Komínovou vložku KVBS vyjměte z komínové sestavy, vložte izolaci sopouchu do otvoru v komínovém plášti a pomocí opětovného vložení vložky KVBS překontrolujte správný rozměr izolace sopouchu, případně jej upravte. Komínovou vložku KVBS vyjměte, izolaci sopouchu ponechte v otvoru. Svislou mezerou mezi izolací sopouchu a komínovou tvárnicí provlečte upevňovací úhelníček, tak, aby ploška s otvory byla na čelní ploše komínové tvárnice. Úhelníček nastavte výškově tak, aby zadní ploška, podpírající izolaci sopouchu v otvoru, nezasahovala do výřezu pro sopouch, ale byla o cca 2 cm pod ním. Navrtejte 2 otvory pro upevňovací vruty skrz otvory v upevňovacím úhelníčku vrtákem do betonu pr. 4 mm, bez příklepu. Po navrtání prvního otvoru si zafixujte polohu úhelníčku provlečením hřebíku či drátu pr. 4 mm skrz otvor v úhelníčku do vyvrtaného otvoru. Zajistíte tím, že nedojde k posunu úhelníčku a bude zachována přesná poloha obou vrtaných otvorů vůči otvorům v úhelníčku. Úhelníček přitiskněte a při nezměněné poloze dovrtejte druhý otvor. Ve stejné výšce na druhé straně izolace sopouchu stejným způsobem osaďte druhý úhelníček. Úhelníčky si označte fixem, vyjměte a v předvrtaných místech vyvrtejte otvory průměru 6 mm pro upevňovací hmoždinky. Vrtejte pečlivě tak, aby nedošlo k zvětšení otvoru nad průměr vrtáku! Vrtejte do hloubky cca 45 mm vrtákem do betonu pr. 6 mm bez použití příklepu. Vyvrtané otvory důkladně vyčistěte od prachu např. vyfoukáním. Do vyvrtaných otvorů natlačte hmoždinky. Úhelníčky vraťte zpět na místo podle jejich označení a lehce přitáhněte vruty – zatím je nedotahujte zcela, neboť na tyto vruty bude ještě uchycena omítací sada sopouchu. Osazenou spodní část izolace sopouchu nyní použijte jako šablonu pro provedení výřezu pro hrdlo sopouchu v komínové izolaci – viz návod na montáž komínové izolace.

Na komínové těleso umístěte komínovou tvárnici s druhou částí vyříznutého otvoru na sopouch. Pokračujte instalací horní poloviny izolace sopouchu. Postupujte stejně jako při montáži spodní poloviny – odměřte vzdálenost od horního okraje sopouchu k hornímu okraji výřezu v komínovém plášti a zařízněte druhou část izolace sopouchu na potřebnou výšku. POZOR: U izolace šikmého sopouchu pro vložku KVBS nezapomeňte na správnou orientaci úkosu výřezu v izolaci dle sklonu sopouchu! Orientace sklonu je obráceně než u spodního dílu! Osaďte zkrácenou horní část izolace sopouchu do otvoru a proveďte proříznutí otvoru v komínové izolaci pro průchod hrdla sopouchu, izolace sopouchu slouží opět jako šablona pro vedení řezu.

Dokončete finální montáž komínové izolace, sopouchu KVBS a další vrstvy komínových tvárnic. POZOR: Především při montáži šikmého sopouchu KVBS je nutné osadit spodní díl izolace sopouchu včetně upevňovacích úhelníčků před konečným zabudováním sopouchu – dodatečná instalace spodního dílu izolace sopouchu není možná! Osaďte zbývající dva upevňovacích úhelníčky a horní díl izolace sopouchu. Dokončení montáže, včetně dotažení upevňovacích vrutů, proveďte v následujícím montážním kroku - instalaci omítací sady sopouchu.

Skladování:

Při manipulaci a skladování je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození, izolace sopouchu nesmí být vystavena tlaku a zatížení od jiných materiálů. Izolaci je nutno chránit před působením vlhkosti, především před deštěm apod. Vystavením vlhkosti může dojít k úplnému znehodnocení výrobku!

 
Hmotnost 0.9 kg
Průměr průduchu DN (?) 180
Rozměr (?) 280 * 500 * 40
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.