Izolace oddělovací pro průchod stropem tl. 20 mm

 
 

Deska z vysokoobjemové minerální izolace pro ukotvení a dilataci průchodu komínového tělesa stropní konstrukcí, případně k oddilatování komínového tělesa od nosných stěn. Rozměr 20x333x1.000 mm. Zajišťuje protipožární průchod komína stropní konstrukcí.

Dostupnost Skladem
Cena 114 Kč včetně DPH
94 Kč    
Kód produktu IO
Kategorie Komínové izolace
 

Izolace oddělovací pro průchod stropem zajišťuje oddilatovaný, protipožární průchod komínového tělesa nehořlavou stropní konstrukcí či dilataci mezi komínovým tělesem a nehořlavou nosnou stěnou.

Logo KOMSYKO žirafa šipka

Parametry:

• kód: IO

• hmotnost: 1,20 kg

• rozměr: 333 x 1.000 mm (0,33 m2)

• síla izolace: 20 mm

• materiál: tepelně-izolační minerální vlákna

Technické parametry:

• objemová hmotnost: > 150 kg/m3

• teplotní odolnost: 1 000 °C

Balení:

• balík 10 ks, nebalené po 1 ks

 

Popis:

Izolace oddělovací pro průchod stropem je deska z kompaktní minerální tepelné izolace odolné vysokému tlakovému zatížení, certifikované do teploty 1.000 °C, z materiálu o objemové hmotnosti větší než 150 kg/m3.

Oddělovací izolace je volitelným doplňkem v komínovém systému KOMSYKO®. Zajišťuje ukotvení a dilataci komínového tělesa při průchodu nehořlavou stropní konstrukcí. Slouží i k dilatačnímu oddělení komínového tělesa a nehořlavé nosné stěny. Komínové těleso musí být dilatačně odděleno od všech ostatních nosných stavebních konstrukcí, neboť musí být zabráněno přenášení zatížení z těchto konstrukcí do komínového tělesa. Komínové těleso je samonosné, není však dimenzováno a určeno k přenášení jakéhokoliv jiného vneseného zatížení. Bezpodmínečně nutné je dilatační oddělení komínového tělesa a stropní konstrukce. Na strop, jako na významnou nosnou konstrukci, působí velké síly, způsobující její přetváření a pohyby, jak během výstavby, tak při užívání stavby. Proto je nutné oddilatované, ale zároveň dostatečně pevné ukotvení komínového tělesa v stropní konstrukci, které dostatečně stabilizuje komínové těleso. POZOR: Je nepřípustné např. přímé zalití betonové stropní zálivky ke komínovému tělesu, bez použití dilatační oddělovací vrstvy! Potřebné dilatační oddělení velmi dobře zajišťuje mezivrstva z desek oddělovací izolace mezi komínovým tělesem a stropem, případně všemi ostatními nosnými konstrukcemi. Na rozdíl od k tomuto účelu často nevhodně používaných desek z pěnového polystyrénu totiž garantovaná teplotní odolnost izolačních desek z minerálních vláken umožňuje jejich použití i při průchodu komínového tělesa různými protipožárními úseky. Použití pěnového polystyrénu v přímém kontaktu s komínovým tělesem je nepřípustné i z hlediska nedodržení minimální vzdálenosti 50 mm od hořlavých materiálů, požadované dle zatřídění komínového systému KOMSYKO®!

Montáž: (ke stažení v PDF v záložce SOUBORY)

Nářadí a vybavení k montáži: ostrý (kuchyňský) nůž, případně zlamovací nůž, ocelový úhelník či pravítko, metr, tesařská tužka, vodováha, vázací drát, štípací kleště či kombinačky, fixační strečová fólie.

Při montáži postupujte dle Montážního návodu. Desky oddělovací izolace instalujte v jedné vrstvě, na sraz, bez mezer. Při umístění desek oddělovací izolace mezi svislou nehořlavou konstrukcí (stěnou) a komínovým tělesem instalujte desky na svislou konstrukci před zahájením výstavby komína. Na stěnu, před kterou bude komín stát, si vyznačte průběh komína a v této ploše vhodným způsobem desky oddělovací izolace přichyťte. Přichycení proveďte dle materiálu stěny – například přilepením vhodným lepidlem, ať už na cementové bázi, nebo třeba PU pěnou – vhodná jsou lepidla ze systémů kontaktního zateplení ETICS. Můžete použít i mechanické přikotvení přibitím či přišroubováním. Jedná se pouze o pomocné montážní uchycení desek, které budou po dokončení stavby pevně ukotveny sevřením mezi konstrukcemi. Komín pak postavte pevně přisazený k obkladu z izolačních desek. V případě, že svislá konstrukce bude dodatečně přizdívána k již zhotovenému komínovému tělesu, instalujte izolační desky na komínové těleso před zahájením zdění svislé konstrukce. POZOR: Izolační desky se nesmí na komínové těleso kotvit mechanicky (přibitím ap.)!

Při užití desek oddělovací izolace v průchodu nehořlavou stropní konstrukcí nejprve vyzděte komínové těleso. Na vyzděné komínové těleso si vyznačte plochu, která bude procházet stropní konstrukcí. Na tuto plochu pak nainstalujte izolační desky. Desky můžete přichytit buď přilepením, nebo mechanicky přitažením vázacím drátem, do komínového tělesa nelze kotvit přibitím! Následně proveďte montáž stropní konstrukce, tak, aby pevně sevřela izolační desky. POZOR: V případě, že montáž stropní konstrukce zahrnuje mokré procesy – typicky zálivku betonem – obalte před zahájením montáže stropní konstrukce izolační desky fixační strečovou fólií, aby bylo zabráněno vniknutí vlhkosti do izolačních desek.

Úpravu rozměrů desek oddělovací izolace provádějte řezem nožem s dostatečně dlouhou čepelí. Nůž je třeba průběžně doostřovat, neboť minerální vlna jej silně otupuje. Řezy veďte dle přiloženého ocelového úhelníku či pravítka, dbejte na kolmou polohu čepele vůči materiálu pro zachování kolmosti řezu. Řez provádějte tahem skloněnou čepelí v několika krocích postupným prořezáváním materiálu do hloubky. Je vhodné desky instalovat s určitým přesahem a po dokončení výstavby je přesně oříznout dle vystavěné konstrukce.

Napojení styků mezi komínovým tělesem a stropem, či stěnou, při použití oddělovací izolace je řešeno tzv. přiznanou spárou. Čerstvou omítku komínového tělesa a omítku stěn a stropů v místě styčné spáry během provádění přerušte řezem zednickou lžící vedeným podle rovné latě a po vytvrdnutí omítky spáru následně vyplňte vhodným pružným tmelem, např. akrylovým.

Skladování:

Při manipulaci a skladování je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození. Izolace nesmí být vystavena tlaku a zatížení od jiných materiálů. Izolaci je nutno chránit před působením vlhkosti, především před deštěm apod. Vystavením vlhkosti může dojít k úplnému znehodnocení výrobku!

 
Hmotnost 1.2 kg
Počet průduchů (?) Jeden, Dva, Jeden + v. šachta, Dva + v. šachta
Rozměr (?) 1.000 * 330 * 20
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.