Komínové izolace - popis kategorie zboží

Komínové izolace průměr průduchu 160 a 180 mm

Komínový průduch, tvořený šamotovými komínovými vložkami, od komínového pláště vyzděného z komínových tvárnic odděluje v třísložkovém komínovém systému KOMSYKO® tepelně-izolační mezivrstva komínové izolace z minerálních vláken. Co největší tloušťka této tepelně-izolační vrstvy je rozhodující pro tepelně-technické parametry komínu a určuje celkovou kvalitu komínového systému. Tepelný odpor komína je, spolu s průměrem komínového průduchu a jeho účinnou výškou, základním údajem při výpočtu komínového tahu. Při následném tepelně-technickém vyhodnocení spalinové cesty může dostatečný tepelný odpor rozhodnout, zda daná spalinová cesta bude vyhovující či ne.

Certifikovaná komínová izolace je vyrobena z minerálních vláken z materiálu o objemové hmotnosti větší než 100 kg/m3, s teplotní odolností 1000 °C. Tloušťka použité tepelné izolace je minimálně 35 mm, což je výrazně více, než často pouhých 20 mm, jak je v mnoha jiných komínových systémech běžné. Zcela tak odpadá potřeba dodatečného zateplení komínového tělesa. Některé komínové systémy pak z důvodu snížení nákladů neobsahují tepelně-izolační vrstvu dokonce vůbec. Přitom právě použitím patřičně dimenzované tloušťky tepelné izolace je dosaženo maximálního tepelného odporu komínového pláště. Především v případech vysoké podstřešní a nadstřešní části komína, které jsou výrazně ochlazovány vnějším prostředím, je velký tepelný odpor pláště zcela zásadní parametr pro řádnou funkčnost komína. Je tak totiž zajištěn jen minimální pokles již tak nízké výstupní teploty spalin moderních tepelných spotřebičů v komínovém průduchu. Tím se výrazně snižuje riziko kondenzace sazí, vlhkosti a dehtu v komínovém průduchu a maximalizuje se dosahovaný komínový tah. Vysoký tepelný odpor izolačních rohoží, bezprostředně přiléhajících na vnější stranu šamotových vložek, spolu s malou tepelnou setrvačností tenkostěnných komínových vložek, zajistí rychlé překročení rosného bodu a rychlý náběh komínového tahu po zátopu či při změně výkonu topidla. Umožňuje i bezproblémový provoz spotřebiče v útlumovém režimu. Kvalitní spalování je zárukou dlouhodobých finančních úspor díky nižší spotřebě paliva i komfortní obsluhy instalovaného spotřebiče - díky snadné regulaci výkonu i snížení potřeby čištění spotřebiče i celé spalinové cesty. POZOR: Sníženou potřebou čištění spalinové cesty je míněno snížení vynucené potřeby jejího vyčištění při zanesení - vždy je nutno dodržet zákonem a vyhláškou požadovanou minimální četnost čištění a kontroly spalinových cest!

Komínové šamotové vložky KOMSYKO® jsou certifikovány i pro použití v komínovém systému bez tepelné komínové izolace. Takže takovouto komínovou skladbu bychom vlastně mohli nabízet jako velmi levný komínový systém a ano, bylo by možné jej s jistými omezeními (např. nižší provozní teplota a zvýšený odstup od hořlavých materiálů) i certifikovat. Na první pohled líbivé řešení. Které by bylo ovšem dosti draze vykoupené provozními problémy takového komínu. Ještě větší cena - úplná ztráta majetku, nebo i ta nejvyšší - lidské životy - ovšem může být zaplacena u takto ošizeného komínu při vyhoření sazí. Nejenom, že nedostatečně tepelně izolovaný komín je výrazně náchylnější k usazování sazí a dehtu v komínovém průduchu, ale v případě zahoření tohoto usazeného materiálu ani nic nebrání prostupu extrémně vysokých teplot z komínového průduchu na vnější povrch komínu. A jsou to opravdu vysoké teploty - i výrazně více než 1.000 °C, při nichž jsou prováděny normové zkoušky komínů! Takže i teplota na povrchu neizolovaného komína může být velmi vysoká. Ne vždy je pak třeba dodržován zvýšený požadovaný odstup hořlavých materiálů od nezaizolovaného komína. Následné riziko požáru celého objektu je realita, každoročně potvrzená stovkami případů v statistikách Hasičského záchranného sboru. Nejen provozní, ale i havárijní bezpečnost komínového systému je přece hodnota, která převáží několik ušetřených korun.

 

 

Tlačítko - vrátit se na kategorii

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.