Montážní návod komínového systému KOMSYKO - 1. část - základní informace a vybavení

Logo KOMSYKO žirafa

Montáž komínového systému KOMSYKO® UNI (dále i jen "komínový systém") smí být provedena pouze dle níže uvedeného Montážního návodu komínového systému KOMSYKO® UNI (dále jen "montážní návod"). Montážní návod popisuje způsob montáže komínového systému tak, aby výsledné provedení komínu bylo funkční a spolehlivé. Při montáži je nutné používat pouze originální díly komínového systému KOMSYKO® a zpracovávat je pouze dle níže uvedených postupů. Nedodržení těchto podmínek může zapříčinit snížení funkčnosti hotového komínového systému i zaniknutí Záruky 30 let. Montážní návod popisuje obecně platné zásady, případně typizované provedení a standardizované rozměry. Dle konkrétní situace na stavbě je nutno postup prací i rozměry případně individuálně upravit. Pečlivým dodržením následujícího montážního návodu zajistíte zachování všech technických parametrů a dlouhodobou životnost i dokonalou funkčnost komínu KOMSYKO®.

 

Na kartách jednotlivých prvků komínového systému KOMSYKO® je uveden podrobný popis přípravy a montáže každého prvku komínového systému. Tyto pokyny, uvedené na webových stránkách výrobce - firmy Kolář – Stavebniny s.r.o., U Pískárny 495, 373 61 Hrdějovice, umístěných na internetové adrese www.komsyko.cz, jsou nedílnou součástí montážního návodu a je nutné je dodržet. Snažili jsme se o detailní popis každého kroku montáže daného prvku, tak, aby i při stavbě komína svépomocí bez předchozích zkušeností bylo dosaženo profesionálního výsledku. Přesto upozorňujeme, že pro úspěšné provedení montáže je nutné mít alespoň základní řemeslné znalosti a dovednosti s prováděním zednických prací! Jinak doporučujeme svěřit stavbu komína odborně způsobilému zhotoviteli. Doporučujeme před zahájením montáže se seznámit jak s celkovým montážním postupem uvedeným níže, tak i se způsobem montáže jednotlivých prvků. V případě potřeby nás přesto neváhejte kdykoliv kontaktovat na naší HOT-LINE +420 603 444 761. Snažíme se být Vám k dispozici neustále, i mimo pracovní dobu, o víkendech a svátcích. Pokud se přesto nedovoláte, zanechte nám SMS s kontaktem a časem, kdy Vám můžeme zavolat zpět, vynasnažíme se Vám co nejrychleji pomoci.

Stavba komína musí být provedena v souladu s projektovou dokumentací příslušné stavby. Při návrhu a montáži komínu je nutné dodržovat platné stavební předpisy a normy. Především je nutné se zaměřit, ne však výlučně, na dodržení následujících technických norem: EN 1443:2004, ČSN 73 4201:2010, EN 15287-1+A1:2011, EN 15287-2:2009. Stavba komína se provádí dle všeobecně známých technologických postupů pro zednické práce, pro zdící práce platí i příslušná ustanovení EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí, především část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí. Všechny spojované povrchy musí být čisté a suché, bez mastnoty. Mokré procesy, jako zdění komínových tvárnic a lepení komínových vložek se nesmějí provádět za mrazu. Konstrukci je nutno chránit před mrazem a udržet v teplotě nad +10 °C dokud nedojde k řádnému vytvrdnutí a vyschnutí všech spojovacích hmot použitých při stavbě. Při každém přerušení stavebních prací je nutné provizorní zakrytí rozestavěné komínové konstrukce proti působení vodních srážek, jinak hrozí její poškození. Během prací je nutno zajistit i řádné provizorní kotvení rozestavěné části komínového tělesa v závislosti na její výšce a stupni vytvrdnutí spojovacích materiálů, především s ohledem na možné působení větru na rozestavěnou konstrukci.

Mimo přímo v návodu uvedené zásady a postupy je nutno při stavbě komína dodržovat všeobecně platné zásady i právní normy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu životního prostředí a nakládání s odpady. Dále běžně platné zásady a postupy i všechna platná zákonná ustanovení a návody výrobců materiálů související s ostatními prováděnými stavebními pracemi a s používaným nářadím a vybavením staveniště během montáže komínu.

Po dokončení stavby komínu KOMSYKO® musí být provedena přejímka komínu dle EN 15287-1+A1:2011, příloha O. Následně, před uvedením komínu do provozu, musí být na celou spalinovou cestu včetně komínu a připojeného spotřebiče paliv dle ČSN 73 4201:2010 provedena kominíkem - revizním technikem revize spalinové cesty a na spalinovou cestu musí být vystavena souhlasná revizní zpráva, v níž nejsou uvedeny závady, které nedovolují uvedení spalinové cesty do provozu. Provozování komína bez provedené revize a bez platné revizní zprávy dle ČSN 73 4201:2010 je zakázané! Při provozu komínu musí být vždy zachovány provozní podmínky odpovídající klasifikaci komínového systému KOMSYKO® UNI, tak jak je uvedená v Prohlášení o vlastnostech č. 1/2017. Provoz komínu za provozních podmínek neodpovídajících klasifikaci je zakázán! Náběh teploty při prvním uvedení komínu do provozu, případně při jeho delší odstávce musí být pozvolný. Dle EN 15287-1+A1:2011, příloha L, musí být zajištěna kontrola, čištění a údržba celé spalinové cesty, včetně komína. V České republice aktuálně určuje způsob a četnost čištění, kontrol a revizí spalinových cest Vyhláška č. 34/2016 Sb.

 

Nářadí a vybaveni staveniště

Pracoviště musí zajistit bezpečnou práci i manipulaci, nesmí dojít k znečištění dílů, především na spojovaných plochách! Je nutné zabezpečení pracoviště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, vzhledem k charakteru prováděných prací pak se zřetelem na rizika práce ve výškách. Pro hladký průběh prací je nutno mít připravené odpovídající nářadí a nástroje pro montáž a manipulaci. Uvádíme doporučený seznam nářadí a vybavení pro efektivní práci. Některé nářadí lze dnes výhodně zapůjčit v půjčovnách.

K montáži komínového systému potřebujete následující nářadí a pomůcky:

-Ochranné pracovní pomůcky: pracovní rukavice, respirátor na ochranu před křemičitým prachem při řezání materiálů, ochranné pracovní brýle.

-Jednofázový přívod elektrické energie - pro pohon elektrického nářadí.

-Pitná voda, či voda odpovídající EN 1008:2003 - pro rozmíchání suchých spojovacích hmot a čištění nářadí.

-Vybavení pro práci ve výškách - lešení, žebřík. Vybavení pro transport materiálu - lano, kladka, stavební výtah.

-Běžné nářadí pro zednické práce: zednické lžíce (malá a velká), fanka, špachtle, gumová palice, vodováha (krátká + dlouhá pro měření svislosti), nádoby pro rozmíchání a transport zdící malty (plastová vědra, maltovníky), zednická štětka, kladivo a plochý sekáč, pistole na kartuše.

-Plastové klínky pro vyrovnání prvků, malířská maskovací páska, krycí plastová fólie pro zakrytí před znečištěním.

-Metr, úhelník, tesařská tužka či barevná pastelka, prostředek na naostření hrotu, permanentní fix.

-Masivní delší kuchyňský nůž se štíhlou špičkou, nejlépe tzv. vykosťovací nůž – pro provádění výřezů v komínových izolacích. Na tyto práce není vhodný lámací nůž. Prostředek na ostření - nůž je nutno pro kvalitní práci často brousit, izolace jej velmi rychle ztupí. Lámací nůž.

-Tenčí vázací drát a kleště pro jeho zpracování - pro zafixování komínové izolace při provádění otvorů v izolaci. Fixační strečová fólie - pro zajištění oddělovací izolace pro průchod stropem.

-Železná tyčovina pr. 5-6 mm, délka cca 30 cm a cca 1 m – pro rozmíchání tmele na spojování šamotových vložek a pro zalití výztuže v komínových tvárnicích. Elektrická svítilna (baterka) - pro kontrolu spojů šamotových vložek. Molitanová houbička – pro začištění spoje šamotových vložek.

-Ploché klíče 2 x č. 13 - pro spojování tyčí armovací výztuže M8. Klíč č. 8 - na montáž Meidengerovy hlavice.

-Elektrické míchadlo s metlou - pro přípravu zdící malty. Elektrická vrtačka (bez příklepu) + vrták do zdiva průměr 4 mm a průměr 6 mm. Ruční či elektrický šroubovák (aku či vrtačka) + šroubovací bit PZ 2.

-Úhlová bruska (ideálně malá o průměru 125 mm, pokud možno s elektronickou regulací otáček a velká o průměru 230 mm) s diamantovým kotoučem pro suchý řez (postačuje i tzv. hobby kvalita) - k provádění otvorů do plášťových komínových tvárnic a zkracování šamotových komínových vložek. Dále dělící kotouč na kov pro zkracování kovové výztuže, případně lamelový brusný kotouč pro její zabroušení.

 

Šipka PŘEDCHOZÍŠipka STÁHNOUT PDFŠipka POKRAČOVAT
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.