Proč je vlastně natolik důležitý tepelný odpor komínové izolace?

KOMSYKO - Sázka na jistotu nejúčinnější komínové izolace

Tepelný odpor komínové izolace má rozhodující vliv na celkový tepelný odpor komína. A tepelný odpor komína rozhoduje o jeho provozních vlastnostech – zde platí, že čím vyšší tepelný odpor, tím lepší provozní vlastnosti. Komín má vyšší tah a nedochází v něm ke kondenzaci spalin, takže se méně zanáší a není třeba jej často čistit, aby byl komínový tah obnoven.

 
Komínová izolace lamelová

Komínový tah vzniká rozdílem hustoty (objemové hmotnosti) vnějšího vzduchu a hustoty spalin v komíně. Hustota spalin v komíně je nižší a to jen díky jejich vyšší teplotě. Čím jsou spaliny v komíně teplejší, tím je komínový tah vyšší. Teplota spalin vstupujících do komína je daná konstrukcí spotřebiče a je snahou jeho výrobce, aby byla co nejnižší – jedná se o tepelnou ztrátu (tzv. komínová ztráta), která snižuje účinnost tepelného spotřebiče. Takže pokud je vysoká výstupní teplota spalin ze spotřebiče nežádoucí, je tu druhé řešení jak získat velký komínový tah s maximální efektivitou. Je nutné zabránit ochlazení spalin v komíně. Komín proto musí mít co nejvyšší tepelný odpor, aby ochlazení spalin bylo co nejmenší. Vysoký tepelný odpor komínového pláště je jeden z nejdůležitějších technických parametrů komína, určující jeho kvalitu – účinnost, s jakou se bude ze snížené vstupní teploty spalin generovat dostatečný komínový tah.

Jenže ve skutečnosti není důležitý jen celkový tepelný odpor komína, který se skládá z několika vrstev – typicky z vrstvy vložek, vrstvy izolace a vnější vrstvy komínového pláště. Největší význam má tepelný odpor izolační vrstvy komínové izolace, která musí bezprostředně přiléhat k vnějšímu povrchu komínových vložek. Především tloušťka vrstvy tepelné izolace určuje vnitřní povrchovou teplotu komínových vložek. A to je právě ta nejdůležitější hodnota – co nejvyšší teplota na vnitřním povrchu komínových vložek. Protože i u komínu s minimální tepelnou izolací či úplně bez ní, ale s velkou tloušťkou méně izolujícího komínového pláště, nebo s tepelnou izolaci na vnějším povrchu komínového pláště by bylo možné dosáhnout celkového tepelného odporu stejného. Přesto takovýto komín nemá, navzdory stejné hodnotě tepelného odporu, dobré vlastnosti, neboť vnitřní povrchová teplota vložek zůstane příliš nízká a bude nadměrně ochlazovat spaliny.

Silná vrstva tepelné komínové izolace bezprostředně přiléhající k vnější stěně komínových vložek je rozhodujícím parametrem pro udržení vysoké povrchové teploty komínových vložek. Je tak zajištěn velký komínový tah a je zabráněno kondenzaci spalin.

 

Co nejvyšší teplota na vnitřním povrchu komínových vložek není důležitá jen pro docílení co nejvyššího komínového tahu při maximální účinnosti kamen či kotle, tedy při co nejnižší vstupní teplotě spalin. Rychlé dosažení a udržení vysoké teploty na vnitřním povrchu komínových vložek také zabraňuje kondenzaci spalin v komínovém průduchu. V komíně nedochází k usazování dehtu či sazí, komín není ucpáván, takže jej není nutno příliš často čistit. Seriózní výrobce jasně a pravdivě uvádí jak použitou tloušťku tepelné izolace, tak tepelný odpor pro každý dodávaný průměr průduchu. Neseriózní jej neuvádí, nebo uvede jen jednu jedinou nejpříznivější hodnotu, i když se údaj pro jednotlivé průměry vždy liší.

Úplně nejhorší řešení komínu je, pokud komínová tepelná izolace chybí, nebo je její konstrukční provedení takové, že nepřiléhá těsně po celém obvodu k vnějšímu povrchu komínových vložek. Takový komín je, z důvodu rizika velké kondenzace spalin, provozně velmi problematický a je lépe se mu vyhnout.

Druhým klíčovým prvkem který určuje užitné vlastnosti komínového systému je kvalita komínových vložek…

 

Šipka PŘEDCHOZÍŠipka SOUVISEJÍCÍŠipka POKRAČOVAT
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.