Proč má tak velký význam kvalita šamotových komínových vložek?

KOMSYKO - Sázka na jistotu nejkvalitnějších komínových vložek

Protože komínové vložky jsou vlastní funkční konstrukcí komína. Jsou v přímém styku s agresivními spalinami, které na ně přímo působí. Tvoří tak bariéru mezi spalinami a ostatními konstrukcemi. Neprostupnost, odolnost a životnost této bariéry rozhoduje o životnosti a funkčnosti celého komínového systému. Propustné, nasákavé a kyselinám neodolné komínové vložky způsobí postupné znehodnocení celého komína. A komínové vložky je přitom téměř nemožné vyměnit, proto je vhodné již při stavbě použít pouze materiál nejvyšších technických parametrů.

 
Šamotová komínová vložka s výrobním kódem

Kvalitu šamotových komínových vložek jednoznačně určují technické parametry stanovené dle normy EN 1457-1,2:2012, které uvádějí vhodnost komínových vložek pro podtlakový či přetlakový provoz, vhodnost vložek pro tzv. suchý či mokrý provoz, pevnost atd.

Z těchto údajů jsou pro užitné vlastnosti a tedy pro zákazníka nejdůležitější tyto:

1)--Maximální provozní teplota komínových vložek. Udává, jakou maximální teplotu mohou mít spaliny vstupující do komínových vložek, aniž by došlo k jejich poškození. Udává se jak pro suchý, tak mokrý provoz, pokud jej vložky umožňují. Jednoznačně platí, že čím jsou hodnoty větší, tím lépe – vložky jsou odolnější vůči vlivu vysoké teploty spalin.

2)--Vhodnost vložek pouze pro suchý provoz, nebo i pro mokrý provoz. Definuje, zda jsou komínové vložky dostatečně odolné, aby mohly být vystaveny i působení mokrého kondenzátu. Jednoznačně platí, že kvalitnější vložky odolají nejen suchým spalinám, ale i působení vlhkých. Pouze nejkvalitnější komínové vložky mají třídu odolnosti vůči vlhkým spalinám WA – plně odolné.

3)--Míra odolnosti vůči vyhoření sazí. Udává, zda vložky odolají teplotním šokům. Kvalitní vložky jsou vůči vyhoření sazí odolné, zatříděné v třídě G.

4)--Vhodnost vložek pouze pro podtlakový provoz nebo pro podtlakový i pro přetlakový provoz. Skutečně kvalitní komínové vložky jsou vhodné i pro přetlakový provoz. Takové komínové vložky umožňují připojení spotřebičů na tuhá paliva s odtahovým ventilátorem – jedná se o automatické kotle či zplyňovací kotle ústředního topení, nebo automatická krbová kamna na peletky.

5)--Odolnost vůči kyselinám. Informuje kolik % z materiálu vložky je rozpuštěno působením kyseliny. Kvalitní vložka je působením kyseliny téměř nerozpustná a plně tedy odolává působení agresivních zplodin.

6)--Nasákavost. Určuje vlastně nepropustnost vložky pro vodu, tedy poréznost vložky a udává se v %. Čím menší nasákavost, tedy čím menší poréznost, tím méně vody a v ní rozpuštěných látek pronikne do vložky a může chemicky rozrušovat materiál vložky. Minimálně porézní a nasákavá vložka je hutná a maximálně odolná. U nenasákavé vložky také nedochází k průniku vlhkosti skrz vložku do přilehlé tepelné izolace. Nehrozí nebezpečí provlhnutí izolace, která si tak trvale zachovává vynikající izolační schopnosti. Nehrozí nebezpečí průniku vlhkosti na povrch komína. Nenasákavé, neporézní komínové vložky jsou také daleko odolnější vůči mrazu, což je důležité tam, kde komín není během zimního období trvale v provozu. A velmi důležité je i to, že na neporézních vložkách případné zkondenzované zplodiny, jako saze a dehet daleko méně ulpívají, při plném výkonu spotřebiče dojde rychle k opětnému úplnému vysušení vložek a vyčištění komínového průduchu je snadné a důkladné.

7)--Rychlost difuze vodních par. Tato vlastnost souvisí s nasákavostí. Čím je vložka méně porézní, tím je hutnější a méně propustná pro vodní páry. Nehrozí, že dojde k navlhnutí tepelné izolace a dalších vrstev komína průnikem vodních par obsažených ve spalinách.

Vysoce kvalitní, tedy kyselinám odolné a nenasákavé šamotové komínové vložky tvoří účinnou bariéru proti agresivním kouřovým zplodinám. Neprostupnost této bariéry má rozhodující vliv na životnost celého komína.

 

Minimálně všechny tyto údaje by měl prodejce u nabízeného zboží jasně uvést a následně skutečně dodat komínové vložky deklarované kvality. Někdy výrobce šamotu vyrábí několik různých tříd kvality šamotových vložek. Jde o běžný obchodně-výrobní model, že jsou vyráběny různé výrobky o různých vlastnostech a s jinou specifikací. Bohužel se ale stává, že neseriózní prodejce uvede směs technických údajů těchto různých šamotových vložek nižší a vyšší třídy dohromady, např. společným certifikátem s údaji pro dva různé výrobky, přičemž ve svém systému používá pouze materiál nižší technické třídy. Opticky to působí, že jsou dodávány šamotové komínové vložky vyšší kvality než jaká je skutečnost. Kontrola dodaného zboží je však jednoduchá – každá komínová vložka musí být z vnější strany opatřena jasným kódem, který umožňuje zpětnou identifikaci její skutečné kvalitativní třídy.

Špičkové technické parametry komínového systému jsou přínosem při připojení jakéhokoliv tepelného spotřebiče, avšak zcela zásadního významu nabývají při odkouření moderních energeticky úsporných spotřebičů…

 

Šipka PŘEDCHOZÍŠipka SOUVISEJÍCÍŠipka POKRAČOVAT
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.