Výpočet komínového tahu - údaje pro výpočet

KOMSYKO - Sázka na jistotu s výpočtem komínového tahu

Logo KOMSYKO žirafa Výpočet komínového tahu je ZDARMA!Pro provedení tepelně-technického výpočtu komínového tahu potřebujeme znát tyto údaje:

• kontaktní údaje stavebníka: jméno, příjmení, kontaktní e-mail, kontaktní telefon

• lokalita stavby

• přesný typ tepelného spotřebiče

• požadované palivo

• schématické připojení spotřebiče

• schématický svislý řez komínovou konstrukcí

Proč od Vás tyto údaje požadujeme a co znamenají?

Kontaktní údaje - slouží k identifikaci provedeného výpočtu a dále k možnosti operativní komunikace pro případ nepřesností v zadání. Kontaktní údaje budou použity pouze v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, v žádném případě nebudou předány třetí straně ani nebudou využity k vytváření databáze a p. Údaje jsou nejpozději po půl roce skartovány.

Lokalita stavby - pro výpočet je nutné znát jak nadmořskou výšku objektu, tak návrhovou teplotu vnějšího vzduchu - a tyto vstupní parametry se pro různé lokality liší. Pokud lokalitu neuvedete správně, nebude výpočet odpovídat!

Přesný typ tepelného spotřebiče - tj. jeho výrobce a kompletní typové označení. Vhodné je uvést např. odkaz na konkrétní stránku výrobce. Každý spotřebič je jiný a právě proto se výpočet spalinové cesty provádí. Pro výpočet je nutné znát přesné parametry posuzovaného spotřebiče - např. výstupní teplotu spalin, hmotnostní průtok spalin a další. Mnoho spotřebičů máme v databázi, případně dokážeme jejich parametry dohledat, takže není nutné zasílat všechny tyto údaje - postačí přesná identifikace spotřebiče. Pokud nám přesné parametry nebudou dostupné, tak Vás kontaktujeme a budeme potřebovat Vaši pomoc při jejich doplnění.

Požadované palivo - některé spotřebiče umožňují provoz na více druhů paliv - například dřevo nebo hnědé uhlí. Protože při každém palivu jsou parametry spotřebiče jiné, je třeba si zvolit preferované palivo, pro které bude výpočet proveden.

Schématické připojení spotřebiče - kouřovody představují překážku proudění spalin, čímž snižují komínový tah. Záleží na konkrétním provedení kouřovodů, na délce svislé a vodorovné části, na úhlu a počtu kolen, jak velká tato ztráta komínového tahu bude. V obrázku je připojení spotřebiče označeno jako úsek 1). Pro účely výpočtu postačí i slovní popis provedení kouřovodu (např. zadní vyústění ze spotřebiče, kolmé koleno, rovný úsek nahoru 0,5 m, kolmé koleno, vodorovný úsek 0,5 m zaústěný kolmo do komína).

Schéma spalinové cesty - výpočet tahu Protech

Schématický svislý řez komínovou konstrukcí - pro účely výpočtu se komín rozděluje do několika úseků, které mají z hlediska výpočtu různé vnější podmínky. Pro provedení výpočtu je třeba zadat výšku jednotlivých úseků v metrech na jedno desetinné místo (např. 1,8 m). Některé úseky nemusí být v konkrétní situaci realizovány, pak uveďte 0 m. Značení úseků - viz. obrázek.

54)-Výška nadstřešní části - výška od konce úseku v podstřešní části po ústí komína – počítá se s teplotou odpovídající vnějšímu vzduchu = např. -15 °C v zimním období - dle lokality.

53)-Výška podstřešní části v nevytápěném půdním prostoru - výška od konce úseku v obytné části po střed průchodu komína střešní konstrukcí - počítá se s teplotou chráněného prostoru = -6 °C.

52)-Úsek v obytné části - výška od konce úseku v kotelně po střed poslední stropní konstrukce v obytných prostorech - počítá se s okolní teplotou vytápěného obytného prostoru = +20 °C.

51)-Úsek v kotelně - výška od středu sopouchu po střed první stropní konstrukce jíž komín prochází - počítá se s nižší okolní teplotou běžnou v technických prostorách = +15 °C.

50)-Neúčinná výška komínu - od komínové půdice (dna komínu) po střed sopouchu.

 

Na základě těchto údajů provedeme výpočet a obdržíte od nás Tepelně-technické posouzení plánovaného komína i celé uvažované spalinové cesty s vyhodnocením, zda je takto navržená spalinová cesta vyhovující. Toto posouzení platí pouze pro zadané vstupní parametry a provedení daného tepelného spotřebiče, kouřovodu a komína komínového systému KOMSYKO®. V případě, že výsledky prokáží nevhodnost nebo nějaké riziko provozu spalinové cesty sestavené dle prvotního zadání, tak jsme připraveni provést konzultace a doplňující výpočty, tak aby byla nalezena optimální varianta parametrů plánovaného komína i celé spalinové cesty. Naším cílem je dodat Vám funkční řešení komínového systému, ne Vám pouze prodat komín. Dovolujeme si Vás upozornit, že tyto výpočty a návrh nejsou přenosné na jiné komínové systémy! Jiné komínové systémy mají jiné technické parametry, především menší tepelný odpor komínového pláště a proto při jejich použití bude výsledný vypočtený komínový tah i celé tepelně-technické posouzení jiné a často nevyhovující.

 

Šipka PŘEDCHOZÍŠipka SOUVISEJÍCÍŠipka POKRAČOVAT
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.