Komíny pro spotřebiče 4. a 5. emisní třídy a EU směrnice EKODESIGN

KOMSYKO - Sázka na jistotu i pro kotle 4. a 5. emisní třídy

Jaké jsou potencionální problémy při odvodu spalin od kotlů 4. a 5. emisní třídy a kotlů odpovídajících EU směrnici EKODESIGN, podporovaných v rámci kotlíkových dotací?

S legislativním tlakem na snížení emisí z lokálních tepelných zdrojů na tuhá paliva a s narůstajícími požadavky na jejich energetickou účinnost dochází k postupnému přechodu od méně účinných spotřebičů k účinnějším, zařazených do 4. a 5. emisní třídy. V rámci metody cukru a biče jsou státem nabízeny i tzv. „kotlíkové dotace“, kde je požadavek na snížení emisí a zvýšení energetické účinnosti ještě daleko přísnější a dotované spotřebiče musí vyhovovat nařízení komise EU 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES na Ekodesign kotlů na tuhá paliva.

 
Kotel automatický na hnědé uhlí 5. emisní třída

Je realitou, že před postupným přechodem k moderním tepelným spotřebičům na tuhá paliva s vysokou účinností není úniku – prodej nevyhovujících kotlů nižších emisních tříd již byl či bude ukončen a i jejich provoz bude postupně zakázán. Vysoké tepelné účinnosti nových výrobků je dosaženo dvěma postupy: 1) snížením přebytku spalovacího vzduchu a 2) extrémním snížením výstupní teploty spalin ze spotřebiče. Následkem těchto opatření jsou koncentrované spaliny o nízké teplotě. A to přináší rizika a možnost výrazných problémů.

Provoz energeticky úsporných spotřebičů vypadá dle tabulkových hodnot a měření v laboratořích velmi efektivně – jak co do nízké hodnoty emisí, tak co do hodnoty vysoké energetické účinnosti. Něco jiného jsou ovšem ideální laboratorní podmínky, kdy je zcela nový a čistý spotřebič provozován s vyregulovaným komínovým tahem a s optimálním palivem s garantovanou vlhkostí a něco jiného je realita běžného provozu. Dá se říci, že především u kotlů odpovídajících EU směrnici EKODESIGN se jejich výrobci dostali na hranici možného. A to nejen na fyzikální hranici možností vlastních kotlů, ale i na hranici fyzikálních možností komínových systémů, které mají odvádět z těchto spotřebičů spaliny.

Extrémně chladné a koncentrované spaliny se již na výstupu z kotle pohybují blízko kondenzačního bodu. Jakékoliv další větší ochlazení spalin proto způsobí jejich kondenzaci. Pokud ke kondenzaci dochází trvale, má to velmi negativní zpětný vliv na průběh spalovacího procesu ve spotřebiči, který je u těchto spotřebičů daleko více závislý na dodržení optimálních podmínek celé spalinové cesty. Ke vzniku kondenzátu pak postupně nedochází pouze v komínu, ale i v kouřovodu a následně přímo v kotli, což má, kromě snížení energetické účinnosti, i fatální vliv na životnost kotle.

Pouze komín s nejlepšími tepelně-izolačními vlastnostmi dokáže zabránit poklesu teploty spalin pod kondenzační teplotu. A pouze nejodolnější šamotové komínové vložky dokáží případně vzniklému kondenzátu odolávat. Použití komínu s nejlepšími dostupnými technickými parametry je nutným předpokladem pro funkčnost vysoce tepelně účinných spotřebičů. S komínem o průměrných či dokonce podprůměrných technických parametrech není možné funkční odvod spalin bez vzniku kondenzace vůbec realizovat!

Náročnost spotřebičů na parametry komínového systému stoupá od 4. emisni třídy přes 5. emisní třídu a nejvyšší je u spotřebičů splňující i požadavky EU směrnice EKODESIGN. Zde už je nutné říci, že v určitých provozních stavech těchto spotřebičů často není možné občasné kondenzaci spalin zabránit při sebelepších tepelně-izolačních vlastnostech komínu a je proto nutné, aby komínové vložky dokázaly mimořádně agresivnímu kondenzátu odolat. Zároveň je potřebné, aby byl kotel co nejvíce provozován v režimu, kdy ke kondenzaci nedochází a již vzniklý kondenzát byl při provozu opět vysušen.

 

Náročnost na sestavení funkčního odvodu spalin u tepelně vysoce účinných spotřebičů na tuhá paliva je extrémní a tvrdě potrestá jakoukoliv nedůslednost při přípravě i realizaci. Při přípravě je nutné provést tepelně-technický výpočet celé spalinové cesty. Je nutné věnovat pozornost vedení kouřovodu – jeho maximálnímu zkrácení i jeho případnému tepelnému zaizolování. Na kouřovod je vhodnější volit nerezový materiál než obyčejnou ocel. Je vhodné provést osazení regulátoru tahu i měření teploty na výstupu spalin. Při zahájení provozu je nutné provést pečlivou regulaci spotřebiče a během provozu sledovat zda nedochází ke vzniku kondenzátu. Na případný trvalejší vznik kondenzátu je třeba zareagovat – provedením údržby a vyčištěním jak kotle, tak kouřovodu a komínu, změnou paliva (je nutné zajistit jeho nízkou vlhkost) či úpravou provozního režimu kotle a seřízením spotřebiče i celé spalinové cesty.

V případě investice do moderního vysoce účinného tepelného spotřebiče v řádu desítek tisíc Kč je nutné odpovídajícím způsobem investovat i do přípravy celé spalinové cesty a do jejího provedení s komínem odpovídajících technických parametrů…

 

Šipka PŘEDCHOZÍŠipka ZPĚT - ÚVODŠipka POKRAČOVAT
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.