Jak uspoří komín 25% paliva?

KOMSYKO - Sázka na jistotu úspory paliva!

Laik si položí otázku: "Jak vůbec může komín uspořit nějaké palivo, když palivo přece hoří v kamnech či kotli?"

Důvod je prostý – palivo sice hoří ve spotřebiči, ale „motorem“, který celý proces spalování pohání je komín! Komín přeměňuje teplo ve spalinách na komínový tah a komínový tah je tou silou, která rozpohybuje přítok spalovacího vzduchu do spotřebiče, zajistí jeho průtok spotřebičem skrz vrstvu paliva a následně odvod spalin do ovzduší. Komín není jen „nějaká trubka“, kterou uteče kouř z kamen do ovzduší! Komín je naopak velmi důležitou součástí celku zvaného spalinová cesta = řetězce spotřebič – kouřovod – komín, s výrazným vlivem na celkovou funkčnost. Sebelepší kamna či kotel bez kvalitního komína nemohou poskytnout výkon a efektivitu využití paliva, který jejich výrobci uvádějí.

 
Palivové dřevo naštípané

Prakticky všechny spotřebiče na tuhá paliva využívají k svému provozu ve větší či menší míře komínový tah – rozdíl tlaku mezi vnějším prostředím a podtlaku v komínu, což je právě ten „motor“, který proudění spalovacího vzduchu a spalin zajišťuje. Běžná kamna či krb jsou při svém provozu na komínovém tahu závislá úplně, u některých spotřebičů pomáhá tomuto proudění i elektrickým motorem poháněný ventilátor – typicky u zplyňovacích kotlů, kamen na peletky, uhelných automatických kotlů. Ale i u nich požaduje výrobce vždy alespoň nějaký minimální komínový tah, ty nejmodernější spotřebiče dokonce z důvodu úspor dokáží plynule regulovat výkon ventilátoru, aby dodával jen tolik tahu, který již nedodává komín. Nebo je spotřebič konstruován tak, že do určitého výkonu je schopen pracovat pouze s komínovým tahem a ventilátor nemusí běžet. Proto má komín u kamen, krbů a kotlů na tuhá paliva zásadní vliv na efektivitu spalování ve spotřebiči na něj připojeném. Pouze komín s potřebnými parametry zajistí dokonalé podmínky pro spalovací proces. Finanční úspora je pak daná lepším využitím paliva – palivo dokonale vyhoří a získáme z něj veškerou energii – tedy více tepla za stejné peníze. Nebo stejně tepla za méně peněz – záleží, co máte raději... Kvalitní komín se i daleko méně zanáší – není jej třeba příliš často čistit, což také stojí peníze. Platíte buď kominíkovi, nebo vlastním časem.

Je běžné, že část paliva není dokonale spálená, v popelu vždy zůstává určitý nespálený podíl. Tento podíl při dokonalém spalování je jen minimální - v jednotkách procent. Ale při nedokonalém spalování může přesáhnout i 20 %. Takže 1/5 drahého paliva nakonec není vůbec spálena a skončí vyhozená v popelu! Ani to ale není konec všech ztrát – část paliva v případě nedokonalého spalování totiž ve skutečnosti neshoří dokonale, tedy na CO2 a vodní páru.

Při nedokonalém spalování vznikají i plynné sloučeniny, které by při svém úplném spálení uvolnily energii. Je to široká škála různých organických látek, od oxidu uhelnatého, přes různé uhlovodíky, aromatické uhlovodíky, alkoholy až po částečky čistého uhlíku - saze. Tyto plynné sloučeniny odcházejí nespálené v kouřových plynech ven ze spotřebiče. Nejen, že takto uniká do ovzduší nevyužitá energie, ale tyto plynné nespálené látky kondenzují ve spotřebiči, kouřovodu a v komíně, zmenšují průřez pro průchod spalin a snižují tím komínový tah. V nekvalitním komíně s nízkým tepelným odporem dochází ke kondenzaci spalin velmi snadno. Kruh se uzavírá – kvůli snížení komínového tahu dojde k dalšímu zhoršení efektivity spalování, více nespáleného paliva zůstane v popelu, více jedovatých nespálených sloučenin se usadí ve spotřebiči a v komíně nebo zamoří ovzduší.

Kondenzující spaliny při nedokonalém spalování se neusazují jen v komíně, ale i v tepelném spotřebiči na teplosměnných plochách. Prostup tepla přes zanesené teplosměnné plochy je snížený, takže teplo není efektivně předáváno do budovy. Účinnost spotřebiče se tím dále sníží, což přináší další finanční ztrátu. Vrstička nečistot silná 1 mm snižuje prostup tepla o 5%, v silně zaneseném spotřebiči s vrstvou nečistot 5 mm je to až 25% ztrát! Spaliny zkondenzované ve spotřebiči navíc velmi agresivně působí na jeho materiál, čímž dojde k výraznému zkrácení jeho životnosti. Pokud dojde k nutnosti opravy či předčasné výměny kamen či kotle o několik let, jedná se o výrazný finanční náklad v řádu desítek tisíc korun. Například prodloužení životnosti kotle v ceně 50.000,- Kč z patnácti let na dvacet znamená roční úsporu 835,- Kč a celkovou 16.600,- Kč!

Ztráty energie vzniklé nedokonalým spalováním běžně činí 25 i více % z nákladů na palivo. Tedy několik tisíc Kč za jednu jedinou topnou sezónu. Dobře navržený komín s špičkovými technickými parametry dokáže tyto ztráty minimalizovat.

 

Komín špičkových technických parametrů dokáže úsporami na palivu svoji vyšší pořizovací cenu vykompenzovat již během 3-4 topných sezón! A pak už svému uživateli přináší každý rok nemalé úspory. Dalších úspor je dosaženo prodloužením životnosti připojeného spotřebiče a snížením potřeby čištění spalinových cest. To vše díky tomu, že s takovýmto komínem je možné dobře vyregulovat spalinovou cestu a provozovat tak kotel či kamna v optimálním režimu spalování.

Takže pro úsporu paliva stačí málo – připojit kamna či kotel ke komínu se špičkovými technickými parametry…

 

Šipka PŘEDCHOZÍŠipka POKRAČOVAT
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.