Investovat do nejlepších technických parametrů komínu se vyplatí!

KOMSYKO - Sázka na jistotu - investice, která se vrátí!

Každá rozumná investice se vyplatí. To platí i o investici do komínu – tedy do komínu se špičkovými technickými parametry. Jeho cena je sice vyšší než cena toho levného, levnějšího či nejlevnějšího komínu, ovšem jeho pořízení přinese rychle stavebníkovi úspory, které vyváží jeho vyšší pořizovací cenu. A v dalším časovém horizontu úspory z pořízení skutečně technicky prvotřídního komínu přinášejí jeho majiteli zisk.

 
Peníze - Česká koruna bankovky

Komín je nejvíce namáhanou konstrukcí v budově. Vždyť která jiná konstrukce budovy je vystavena změnám teplot několik set stupňů Celsia a zároveň agresivnímu působení kyselin? Protože komín je většinou situován uvnitř budovy, tak každá jeho případná oprava či rekonstrukce znamená zásadní zásah do celé budovy s výrazně nepříznivým dopadem na její provoz. Životnost komínu proto musí být na úrovni životnosti základních stavebních konstrukcí budovy, tedy v desítkách let.

A nejedná se jen o technickou životnost komínu z hlediska jeho odolnosti vůči náročnému provozu. Je potřeba, aby komín po celou dobu své funkce vyhovoval nárokům tepelných spotřebičů, které jsou na něj připojeny. Za desítky let provozu budovy lze předpokládat, že dojde k výměně tepelného spotřebiče za nový, neboť životnost kamen či kotlů je kratší než životnost kvalitního komína. Každý nový tepelný spotřebič bude konstruován s většími nároky na úsporu energií. Takovéto nové úsporné spotřebiče logicky mají požadavky na technické parametry komína daleko vyšší než starší, méně úsporné modely. A je důležité, aby komín i při budoucí výměně spotřebiče za nový stále svými technickými parametry bezproblémově umožňoval připojení a řádnou funkčnost nového spotřebiče. Jinak jeho majitele čeká s investicí do nových kamen či kotle i daleko větší investice do rekonstrukce či rovnou výměny komínového systému.

Je určitým paradoxem, že investoři věnují velkou pozornost technickým parametrům různých stavebních materiálů. Pečlivě zvažují např. tepelný odpor zdiva a oken, sledují tepelnou účinnost kamen či kotlů. Výběru technických parametrů komínového systému ovšem již takovou důležitost nepřikládají. Přitom technické parametry komínového systému mají na celkovou energetickou bilanci budovy stejně důležitý vliv jako ostatní použité výrobky.

Nesnižujte potenciál energetických úspor budovy zástavbou nevhodného komínu s nedostatečnými parametry. Moderní úsporné spotřebiče nebudou fungovat jak mají! Kamna či kotel se špičkovými parametry potřebují odpovídající komín.

 

Proto je špičkový komín s vysokými technickými parametry skutečnou investicí – přináší úsporu jak během svého provozu, tak může uspořit nemalou investici v budoucnosti, při snadné výměně kamen či kotle za nový model. Pořízení levného komína s průměrnými vlastnostmi sotva vyhovujícími dnešním potřebám není investicí do budoucna, ale velkým budoucím nákladem.

Ovšem ne všechny výhody skutečně kvalitního komínového systému lze jednoznačně vyčíslit v pouhé finanční částce. Komín s špičkovými parametry přináší i něco navíc – vyšší komfort pro jeho uživatele…

 

Šipka PŘEDCHOZÍŠipka POKRAČOVAT
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.