KOMSYKO® - komínové systémy pro moderní tepelné spotřebičeKomín sestava

    Postupné zavádění moderních tepelných spotřebičů s vysokou účinností spalování přináší daleko vyšší nároky na komínový systém. Tyto spotřebiče produkují spaliny o nízké teplotě, proto technické parametry a kvalita komínového systému použitého pro odtah spalin mají na dlouhodobou bezvadnou funkci celého systému vytápění daleko větší vliv než dříve. Parametry stávajících komínových systémů ovšem těmto zvýšeným požadavkům u nově instalovaných spotřebičů již nevyhovují.
    Vysoké účinnosti moderních tepelných spotřebičů je dosaženo v zásadě dvěma metodami. Za prvé optimalizováním spalovacího procesu ve spotřebiči, hlavně omezením přebytku spalovacího vzduchu. A za druhé maximálním možným odejmutím tepla ze spalin, tedy co největším snížením teploty spalin odcházejících ze spotřebiče. Moderní úsporné tepelné spotřebiče tak produkují menší objem spalin s nižší teplotou a zároveň vyšší koncentrací zplodin spalování. Je u nich proto zvýšená pravděpodobnost jejich kondenzace. Nízká výstupní teplota spalin nezaručí dostatečné prohřátí běžného komínového průduchu a tím následně dojde k dalšímu poklesu teploty spalin v chladném komínovém průduchu. Dochází k snížení komínového tahu a kondenzaci spalin v komínovém průduchu. V nevhodném komínovém systému proto vzniká celá řada různých provozních poruch. Zkondenzované spaliny rychle zanáší komínový průduch – dochází ke zvýšenému usazování dehtu, sazí a vysrážení vlhkosti, což vyžaduje častější údržbu a čištění spalinové cesty. Navíc tyto zkondenzované spaliny působí agresivně na vnitřní povrch komínových vložek a vlhkost ze spalin může pronikat do vložek a z vložek následně do komínového pláště.
    Při snížení komínového tahu, ať už vlivem nadměrného ochlazení spalin v komíně s nedostatečným tepelným odporem pláště nebo z důvodu zanesení komínového průduchu zkondenzovanými zplodinami, dochází v připojeném tepelném spotřebiči k nedokonalému spalování. Následkem je jak zbytečně zvýšená spotřeba paliva, které nedokonale vyhořívá, tak nedostatečný výkon spotřebiče. Dojde i k zvýšení znečištění ovzduší vyššími emisemi. Tím je negativně ovlivněna ekonomika i ekologie provozu připojeného tepelného spotřebiče. Všechny tyto negativní jevy pak nabývají na významu v případě, že je spotřebič provozován v nižším než nominálním výkonu. Je přitom běžné, že spotřebiče jsou častěji provozovány právě v útlumovém režimu než při plném výkonu.
   V případě připojení tepelných spotřebičů s vysokou účinností proto pouze komínový systém s nejvyššími technickými parametry - především s vysokým tepelným odporem - dokáže těmto následkům předcházet, neboť zabraňuje nadměrnému ochlazení spalin. Tím je vždy zajištěn dostatečný komínový tah a omezeno riziko kondenzace. Pokud už při určitých provozních situacích (typicky při sníženém výkonu spotřebiče) ke kondenzaci dojde, pak pouze komínové vložky s maximální odolností proti korozivnímu působení spalin, nejvyšší kyselinovzdorností a s minimální nasákavostí a minimální difúzí vodní páry dokáží těmto vlivům dlouhodobě odolávat.

Komínový systém KOMSYKO® je vyvíjen a na český stavební trh dodáván již 20 let!

     Za tuto dobu jsme jej postupně zdokonalili tak, že nyní jsou jeho užitné vlastnosti pro naše zákazníky nejlepší jaké jsou v oblasti komínových systémů na českém stavebním trhu dostupné. Za standardní cenu tak naši zákazníci získají nadstandardní kvalitu.

Dlouholeté zkušenosti, jedinečné technické parametry a dokonalá kvalita jednotlivých komínových komponentů komínového systému KOMSYKO® přináší našim zákazníkům za příznivou cenu kompletního systému mnoho výhod:
 • na českém trhu komínových systémů působíme již od roku 1995
 • zajišťujeme nejen prodej, ale i poradenství, dopravu až na stavbu a případnou výstavbu
 • provádíme cenovou kalkulaci i následnou dodávku přesně dle požadavků zákazníka
 • promyšlený systém umožňuje rychlou a jednoduchou montáž i svépomocí
 • používáme šamotové vložky od německého výrobce s tradicí výroby již od roku 1856
 • nejvyšší kvalita komínových vložek pro skutečně universální použití komínového systému KOMSYKO®
 • nejvyšší tepelný odpor komínového pláště díky největší síle tepelné izolace
           - zaručuje úsporu paliva i ekologický provoz moderních spotřebičů s nízkou výstupní teplotou spalin
           - dosahuje vysoký komínový tah i při použití menších průměrů komínového průduchu
           - dovoluje velké výšky nadstřešní i podstřešní části komínu bez nutnosti dodatečného zateplení komína
           - umožňuje po zátopu rychlý náběh do vyrovnaného provozního režimu a rychlé překonání kondenzačního bodu
           - poskytuje vysokou provozní bezpečnost i při sníženém výkonu tepelného spotřebiče
           - omezuje zanášení komínového průduchu a tím snižuje požadavky na četnost čištění
 • v komínovém systému KOMSYKO® jsou použity další jedinečná technická řešení, např. vysoký podstavec kondenzátní jímky pro snadnou montáž, šamotový komínový čistič se samostatným uzávěrem, utěsněná komínová dvířka s integrovanou protipožární tepelnou izolací pro nejvyšší bezpečnost, dvoubarevné provedení nadstřešních prstenců DEKOR MULTICOLOR s věrným vzhledem režné cihly pro exkluzivní vzhled atd.
Volbou nejkvalitnějšího komínového systému dáte STOP zbytečným ztrátám i znečištění ovzduší

     Díky připojení tepelného spotřebiče na komínový systém s nejlepšími technickými parametry můžete dosáhnout výrazných finančních úspor z nižší spotřeby paliva díky lepšímu průběhu spalování! Topte ekonomicky i ekologicky s komínovým systémem KOMSYKO®, budete šetřit svou peněženku i životní prostředí. Těchto úspor budete dosahovat dlouhodobě a s růstem cen paliv budou stále narůstat. Váš komín bude připraven i na případnou změnu tepelného spotřebiče za nový s vyššími nároky.
     Komín KOMSYKO® je systém kompletovaný pouze z komponentů s nejlepšími dostupnými technickými parametry. Vyvarovali jsme se jakýchkoliv kompromisů. Tato naše volba není samoúčelná. Naopak - naší snahou je poskytnout jeho uživateli maximální dlouhodobou finanční úsporu nákladů na vytápění a zajistit trvalý komfort i bezproblémovou funkčnost vytápění po dlouhá desetiletí.

Nově zajišťujeme výpočet komínového tahu a optimalizaci tepelně-technických parametrů komínového systému dle připojeného tepelného spotřebiče

      Pouze dobře navržená, vyvážená a plně funkční sestava tepelného spotřebiče a spalinové cesty zajistí komfortně, bezproblémově a ekonomicky tepelnou pohodu, s nejnižší možnou spotřebou paliva a s nejnižším znečištěním ovzduší. Dle našich zkušeností bývá průměr komínového průduchu často zbytečně předimenzovaný - bývá konzervativně volen průměr 200 mm i pro nyní obvykle používané tepelné spotřebiče typu krbových kamen o výkonech 5-12 kW. Následkem jsou provozní problémy komínového systému díky nadměrnému komínovému tahu, nebo kvůli nedostatečným tepelně-technickým parametrům. Dle výsledku výpočtu spalinové cesty je přitom výhodnější použití průměru 180 či 160 mm, u těchto průměrů je navíc použita ještě větší tloušťka tepelné izolace, což dále zlepšuje parametry těchto komínových sestav.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.